Μελέτη καινοτόμων ηλεκτροκαταλυτικών συστημάτων σε κυψέλες καυσίμου

Περίληψη

Λαμβάνοντας υ̟πόψη τις δυνατότητες ̟που είναι δυνατό να ̟προσδώσει η υιοθέτηση των κυψελών καυσίμου και η εισαγωγή στο ενεργειακό μίγμα των βιοκαυσίμων ή ακόμη καλύτερα ο συνδυασμός και των δύο ̟παρα̟πάνω στην ̟περιβαλλοντικά φιλική ̟παραγωγή ενέργειας, στην ̟παρούσα διδακτορική διατριβή μελετήθηκε η α̟πευθείας χρήση συμβατικών καυσίμων (i-C8H18), υγρών (βιοέλαιο α̟πό ̟πυρόλυση βιομάζας) και αερίων (αέρια ̟προϊόντα̟ πυρόλυσης βιομάζας και βιοαέριο α̟πό αναερόβια χώνευση βιομάζας) βιοκαυσίμων σε αντιδραστήρα κυψέλης καυσίμου τύ̟που SOFC για την ταυτόχρονη ̟παραγωγή υδρογόνου και ηλεκτρικής ισχύος στην ίδια διάταξη.Η ουσιαστική ̟πρωτοτυ̟ία της εργασίας αφορά τόσο στην χρήση νέων καινοτόμων ηλεκτροδίων βασιζόμενων στο μίγμα Cu-CeO2 όσο και στην α̟π’ ευθείας τροφοδοσία εμ̟πορικά διαθέσιμων καυσίμων και βιοκαυσίμων σε διατάξεις SOFCs εσωτερικής αναμόρφωσης και ηλεκτρο-οξείδωσης. Ε̟πι̟πλέον και η μεθοδολογία ̟που ανα̟τύχθηκε ήταν καινοτόμος. Αρχικά μελετήθηκε η κινητική και ο μηχανισμός των ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

By taking into account the opportunities that can emerge on the environmentally-friendlyenergy production by adopting the fuel cell technology and increasing the merit of bio-fuelsin the world energy mix, in the present thesis the direct use of fossil fuels (i-C8H18), liquid(bio-oil from biomass pyrolysis) and gaseous (gaseous products of biomass pyrolysis andbiogas from biomass anaerobic digestion) bio-fuels in a SOFC reactor, for the simultaneousproduction of hydrogen and power generation in a single device, was systematicallyexamined.The essential novelty of the present work deals both with the use of novel electrodecomposites based on Cu-CeO2 and the direct supply of commercially available fuels andbiofuels in internal reforming/electro-oxidation SOFCs. Furthermore, the methodology thatwas developed was also innovative. Initially, the kinetics and mechanism of thephysicochemical processes that take place in these devices were systematically examinedand the achieved results were emp ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/28754
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/28754
ND
28754
Εναλλακτικός τίτλος
Novel electrocatalytic systems for fuel cells
Συγγραφέας
Κακλίδης, Νικόλαος (Πατρώνυμο: Μιχαήλ)
Ημερομηνία
2011
Ίδρυμα
Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας. Σχολή Πολυτεχνική. Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών
Εξεταστική επιτροπή
Μαρνέλλος Γεώργιος
Κικκινίδης Ευστάθιος
Μπάρτζης Ιωάννης
Στουκίδης Μιχαήλ
Κυρατζής Νικόλαος
Τσιπλακίδης Δημήτριος
Αθανασίου Κωνσταντίνος
Επιστημονικό πεδίο
Επιστήμες Μηχανικού και Τεχνολογία
Επιστήμη Μηχανολόγου Μηχανικού
Λέξεις-κλειδιά
Κυψέλες καυσίμου; Βιοκαύσιμα; Κυψέλες καυσίμου στερεού ηλεκτρολύτη άμεσης τροφοδοσίας υδρογονανθράκων; Παραγωγή υδρογόνου σε ΑΜΣΗ; Ηλεκτρόδια ανόδου Cu-CeO2; Τεχνικές ηλεκτροχημικού χαρακτηρισμού
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
xv, 197 σ., πιν., σχημ., ευρ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)