Επιδημιολογική διερεύνηση των εργατικών ατυχημάτων στο στρατό ξηράς συγκριτικά με τον γενικό πληθυσμό Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης

Περίληψη

Σκοπός: ήταν η διερεύνηση των παραγόντων κινδύνου ατυχήματος και της σχέσης μεταξύαντιληπτού και πραγματικού κινδύνου για εργατικό ατύχημα στο εργασιακό περιβάλλονστο Στρατό Ξηράς.Υλικό – μέθοδος: Πρόκειται για μελέτη «ασθενών-μαρτύρων». Οι συμμετέχοντες ήτανστρατιωτικό προσωπικό του διαμερίσματος του Έβρου. =ς ασθενείς (Ν=250) ορίστηκανάτομα από το στρατιωτικό προσωπικό που είχαν ατύχημα την ώρα της εργασίας. Μάρτυρες(Ν=300) αποτέλεσαν ένα απλό τυχαίο δείγμα, που στρωματοποιήθηκε κατά ηλικία από τονπληθυσμό του στρατού.Αποτελέσματα: Στρατεύσιμοι οπλίτες OR=3.8, 2.21 έως 6.58, p<0.001) και επαγγελματίεςοπλίτες (OR=2.2, 1.28-3.75, p=0.004) είχαν σε μεγαλύτερη συχνότητα ατύχημα σε σχέση μετους αξιωματικούς. Ο βαθμός της αντίληψης του κινδύνου που οφείλεται σε ηλεκτρικέςεγκαταστάσεις (OR = 2.8, 1.81 - 4,18, p <0.001), στο φωτισμό (ΟR = 2.6, 1.74 – 3.97, p<0.001), στις πτώσεις (ΟR = 2.9, 1.61 – 5.13, p <0.001) και την ανεπαρκή σήμανσηασφάλειας (OR = 3.3, 1.99 – 5.49, p <0.001) συσχετίστηκα ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

Aim: The purpose of this study was to investigate risk factors for occupational accidentsand the relationship between perceived and actual risk of occupational accidents in Greeksoldiers.Method: A case-control study was conducted of military personnel in Evros county inGreece. Cases (n=250) were defined as enlisted personnel having had an accident at workand the control series (n=300) comprised of a simple random sample, stratified by age fromthe army population.Results: Conscripted soldiers (OR=3.8, 2.21 to 6.58, p<0.001) and professional soldiers(OR=2.2, 1.28-3.75, p=0.004) had higher frequency of occurrence of accidents incomparison to army officers. The degree of risk perception due to electrical facilities(OR=2.8, 1.81-4.18, p<0.001), light (ΟR=2.6, 1.74-3.97, p<0.001), falls (ΟR=2.9, 1.61-5.13,p<0.001) and inadequate safety signs (OR=3.3, 1.99-5.49, p<0.001) were associated withincreased frequency of occurrence of accident. Regression analysis demonstrated asignificant relationsh ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/28683
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/28683
ND
28683
Εναλλακτικός τίτλος
Epidemiological research of occupational accidents in army in comparison with the general population of Eastern Macedonia and Thrace
Συγγραφέας
Μαλλιαρού, Μαρία του Μιχαήλ
Ημερομηνία
2012
Ίδρυμα
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ). Σχολή Επιστημών Υγείας. Τμήμα Νοσηλευτικής
Εξεταστική επιτροπή
Βελονάκης Εμμανουήλ
Σουρτζή Παναγιώτα
Κωνσταντινίδης Θεόδωρος
Μαντάς Ιωάννης
Καλοκαιρινού Αθηνά
Λινού Αθηνά
Τζιαφέρη Στυλιανή
Επιστημονικό πεδίο
Ιατρική και Επιστήμες ΥγείαςΕπιστήμες Υγείας
Λέξεις-κλειδιά
Εργατικά ατυχήματα; Αντιλαμβανόμενος κίνδυνος; Στρατός; Έβρος; Ελλάδα; Στρατιωτικό προσωπικό
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
207 σ., πιν., σχημ., γραφ., ευρ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)