Χημειοτυπικός προσδιορισμός, χωρική αποτύπωση και αξιολόγηση του παραγωγικού δυναμικού αρωματικών και φαρμακευτικών φυτών των γενών Origanum, Satureja και Coridothymus της νήσου Ικαρίας

Περίληψη

Αντικείμενο της παρούσας μελέτης ήταν ο χημειοτυπικός προσδιορισμός, η χωρική αποτύπωση και η αξιολόγηση του παραγωγικού δυναμικού αρωματικών και φαρμακευτικών φυτών, των γενών Origanum, Satureja και Coridothymus, της νήσου Ικαρίας. Σύμφωνα με τη μεθοδολογία της παρούσας διδακτορικής διατριβής διενεργήθηκαν τρεις εκτεταμένες ερευνητικές αποστολές για τα έτη 2008, 2009 και 2010 στη νήσο Ικαρία. Συλλέχθηκαν φυτικά δείγματα από τα είδη της οικογένειας Lamiaceae, Satureja thymbra L., Origanum onites L., Origanum vulgare ssp. hirtum (Link) Ietswaart (syn. O. hirtum Link) και Coridothymus capitatus (L.) Reichenb. fil.. Όλα τα φυτικά δείγματα συλλέχθηκαν κατά την πλήρη άνθιση και από τις ίδιες θέσεις κάθε έτος με τη βοήθεια του Παγκόσμιου Συστήματος Εντοπισμού Θέσης (GPS). Το 2008 δημιουργήθηκαν τριάντα τέσσερις (34) σταθμοί δειγματοληψίας από όπου και συλλέχθηκαν τριάντα έξι (36) φυτικά δείγματα (4 S. thymbra, 7 O. onites, 12 O . hirtum και 13 C. capitatus). Το 2009 και το 2010 από εξήντα τέ ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

The objective of the present study was the chemotypic determination, spatial distribution and evaluation of carvacrol rich species (genus Origanum, Satureja and Coridothymus) of Ikaria Island. Three extended scientific surveys in Ikaria Island were conducted for three successive years 2008, 2009, 2010. Samples were collected from species of the Lamiaceae family (Satureja thymbra L., Origanum onites L., Origanum vulgare ssp. hirtum (Link) Ietswaart (syn. O. hirtum Link), Coridothymus capitatus (L.) Reichenb. fil.). Plants were collected when their densities were more than 20% of the total vegetation coverage. Each year, all samples were collected during flowering stage and from the same sites by using Global Positioning System (GPS). In 2008, thirty six (36) samples (4 S. thymbra, 7 O. onites, 12 O. hirtum και 13 C. capitatus) were collected from thirty four (34) sampling stations. In 2009 and 2010, seventy two (72) samples (20 S. thymbra, 18 O. onites, 16 O. hirtum και 18 C. capitatus) ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/28741
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/28741
ND
28741
Εναλλακτικός τίτλος
Chemotypic determination, spatial distribution and evaluation of medicinal and aromatic plants (genus Origanum, Satureja and Coridothymus) from the Greek island Ikaria
Συγγραφέας
Παναγόπουλος, Γεώργιος (Πατρώνυμο: Νικόλαος)
Ημερομηνία
2012
Ίδρυμα
Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Τμήμα Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής. Εργαστήριο Γεωργίας
Εξεταστική επιτροπή
Οικονόμου-Ανώνακα Γαρυφαλιά
Καραμάνος Ανδρέας
Κοκκίνη Στυλιανή
Θάνος Κωνσταντίνος
Κίντζιος Σπυρίδων
Ταραντίλης Πέτρος
Καλύβας Διονύσιος
Επιστημονικό πεδίο
Γεωπονικές Επιστήμες και Κτηνιατρική
Γεωπονία, Δασολογία και Αλιεία
Λέξεις-κλειδιά
Αρωματικά και φαρμακευτικά φυτά; Θυμάρι; Θρούμπι; Ρίγανη; Καρβακρόλη; Θυμόλη; γ-τερπινένιο; π-κυμένιο; Χημειοταξινόμηση ειδών; Ενδοειδική χημειοταξινόμηση; Χωρική αποτύπωση; Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών (Γ.Σ.Π.); Προσαρμοστικότητα αρωματικών και φαρμακευτικών φυτών; Αβιοτικοί παράγοντες
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
xi, 230 σ., πιν., σχημ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)