Περί της τομής πεπερασμένα παραγόμενων υποομάδων μίας ομάδας: η ιδιότητα του Howson σε HNN-επεκτάσεις και αμαλγάματα

Περίληψη

Μια ομάδα G έχει την ιδιότητα του Howson (ή είναι μία Howson ομάδα) αν ητομή κάθε δύο πεπερασμένα παραγόμενων υποομάδων της είναι πεπερασμέναπαραγόμενη. Η ιδιότητα αυτή είναι «φυσιολογική» σε κάποιες κατηγορίεςομάδων, όπως οι πεπερασμένες και οι πολυκυκλικές. Πρώτα ο Howson έδειξεότι οι ελεύθερες ομάδες έχουν την παραπάνω ιδιότητα. Επίσης τα ελεύθεραγινόμενα Howson ομάδων είναι Howson ομάδες. Οι Burns και Cohen έδωσανικανές συνθήκες ώστε ελεύθερα γινόμενα με αμάγαλμα ή ΗΝΝ-επεκτάσεις Howsonομάδων να παραμένουν Howson. Στόχος της διατριβής είναι να δώσουμε ένανχαρακτηρισμό ώστε ελεύθερα γινόμενα με αμάγαλμα ή ΗΝΝ-επεκτάσειςπολυκυκλικών ομάδων να είναι Howson. Συγκεκριμένα δίνουμε συνθήκες γιαΗΝΝ-επεκτάσεις πεπερασμένα παραγόμενων αβελιανών ομάδων καθώς και γιαελεύθερα γινόμενα με αμάγαλμα πεπερασμένα παραγόμενων μηδενοδυνάμωνομάδων. Υπάρχουν και άλλα μερικά αποτελέσματα. Προκύπτουν επίσηςενδιαφέροντα ανοιχτά προβλήματα.

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

A group G has the Howson property (or is a Howson group) if theintersection of any two finitely generated subgroups of G is againfinitely generated. This property is «natural» for some classes of groups,such as finite groups and polycyclic groups. Firstly Howson showed thatfree groups have this property. Also free products of Howson groups areHowson. Sufficient conditions, which ensure that an amalgamated freeproduct or an HNN-extension of Howson groups is again a Howson group aregiven by Burns and Cohen. The target of this dissertation is tocharacterize the amalgamated free products or the HNN-extensions ofpolycyclic groups concerning the Howson property. We give conditions forΗΝΝ-extensions of finitely generated abelian groups and for amalgamatedfree products of finitely generated nilpotent groups. There are someothers partial results. Interesting open problems dirives from thisdissertation.

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/28637
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/28637
ND
28637
Εναλλακτικός τίτλος
On the ontersection of finitely generated subgroups of a group: the Howson property in HNN-extensions and amalgamated
Συγγραφέας
Παραμαντζόγλου, Παναγιώτης (Πατρώνυμο: Αντώνιος)
Ημερομηνία
2013
Ίδρυμα
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ). Σχολή Θετικών Επιστημών. Τμήμα Μαθηματικών
Εξεταστική επιτροπή
Βάρσος Δημήτριος
Ράπτης Ευάγγελος
Ταλέλλη Ολυμπία
Δεριζιώτης Δημήτριος
Εμμανουήλ Ιωάννης
Μεταφτσής Βασίλειος
Συκιώτης Μιχαήλ
Επιστημονικό πεδίο
Φυσικές ΕπιστήμεςΜαθηματικά
Λέξεις-κλειδιά
Howson ιδιότητα; HNN-επεκτάσεις; Ελεύθερα γινόμενα με αμαλγάματα; Πολυκυκλικές ομάδες; Ελεύθερες ομάδες
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
68 σ., σχημ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.