Το ολοήμερο δημοτικό σχολείο από την σκοπιά των εκπαιδευτικών

Περίληψη

Η παρούσα μελέτη εντάσσεται στο πεδίο της Έρευνας της Διδασκαλίας, κλάδου της Σχολικής Παιδαγωγικής, και έχει ως αντικείμενο τη διερεύνηση των προϋποθέσεων και των παραγόντων οι οποίοι επιδρούν στην εκπαιδευτική διαδικασία που υλοποιείται στο Ολοήμερο Δημοτικό Σχολείο, με στόχο τη βελτίωση της λειτουργίας του θεσμού. Η παρούσα εργασία αποτελείται από δύο βασικά μέρη: το θεωρητικό και το εμπειρικό. Το πρώτο μέρος, το θεωρητικό, αποτελείται από πέντε κεφάλαια. Στο πρώτο κεφάλαιο γίνονται οι απαραίτητες εννοιολογικές διασαφηνίσεις και οριοθετείται το αντικείμενο της μελέτης. Το δεύτερο κεφάλαιο αναφέρεται στην αναγκαιότητα της λειτουργίας των σχολικών μονάδων σε ολοήμερη βάση και συνοπτικά τίθενται οι θεωρητικές παραδοχές για την εφαρμογή των Ολοήμερων Δημοτικών Σχολείων. Στο τρίτο κεφάλαιο παρουσιάζεται με ερμηνευτικό, συγκριτικό και κριτικό τρόπο το θεσμικό πλαίσιο που διέπει την οργάνωση και τη λειτουργία των Ολοήμερων Δημοτικών Σχολείων στην Ελλάδα. Στο τέταρτο κεφάλαιο γίνεται η ανα ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

This study place in the field of Research on Teaching, branch of the School Pedagogic, and has as an objective the research of the circumstances and factors which affect the educational process which take place in the All Day Primary School with the aim of improving the function of this institution. The present task consists of two basic parts: the theoretical part and the empirical part. The first part consists of five chapters. In the first chapter take place the necessary clearance of meanings and the object of study is defined. The second chapter refers to the necessity of functioning of the school units on an all day basis and briefly sets out the theoretical assumptions for the implementation of the All Day Primary Schools. In the third chapter is presented with interpreting, comparative and critical way the statutory frame that govern the organization and functioning of All Day Primary Schools in Greece. In the fourth chapter takes place the review of the literature for the pro ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/28210
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/28210
ND
28210
Εναλλακτικός τίτλος
The all day primary school from the teachers' point of view
Συγγραφέας
Δεμίρογλου, Παντελής του Αριστείδης
Ημερομηνία
2009
Ίδρυμα
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ). Σχολή Φιλοσοφική. Τμήμα Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής. Τομέας Παιδαγωγικής
Εξεταστική επιτροπή
Χατζηδήμου Δημήτριος
Κελπανίδης Μιχαήλ
Παπαναούμ Ζωή
Ξωχέλλης Παναγιώτης
Κοσσυβάκη Φωτεινή
Ταρατόρη Ελένη
Μπίκος Κωνσταντίνος
Επιστημονικό πεδίο
Κοινωνικές Επιστήμες
Εκπαίδευση
Λέξεις-κλειδιά
Ολοήμερο δημοτικό σχολείο; Ολοήμερο πειραματικό δημοτικό σχολείο; Οργάνωση σχολείων; Λειτουργία σχολείων; Εκπαιδευτική διαδικασία; Μορφές διδασκαλίας; Μορφές εργασίας; Μέθοδοι διδασκαλίας; Δραστηριότητες; Μαθητικές εργασίες; Επιμόρφωση εκπαιδευτικών
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
377 σ., πιν.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)