Συμβολή στη μελέτη της ηλεκτροστατικής εκφόρτισης

Περίληψη

Η παρούσα διατριβή εστιάζει στην μελέτη του ρεύματος της ηλεκτροστατικής εκφόρτισης, στην ανάδειξη των λιγότερο φωτισμένων και φτωχότερα μετρημένων παραμέτρων του, μέσω πειραμάτων ηλεκτροστατικής εκφόρτισης ανθρώπου-γειωμένου μετάλλου, στην κριτική και βελτίωση των μαθηματικών εκφράσεων για το ρεύμα εκφόρτισης, με αναφορά σε πειραματικά δεδομένα, με τη βοήθεια μεθόδων που αναπτύχθηκαν και στη σύνθεση παθητικών κυκλωμάτων ηλεκτροστατικής εκφόρτισης. Οι μετρήσεις μας κατέδειξαν ότι, ο χρόνος ανόδου του ρεύματος ηλεκτροστατικής εκφόρτισης μπορεί να είναι όχι μόνο πολύ μικρότερος από αυτόν που ορίζεται στο Πρότυπο IEC 61000-4-2 (ειδικά για πολύ χαμηλές τάσεις φόρτισης), αλλά και μικρότερος από ευρήματα άλλων ερευνητών. Οι παράμετροι του ρεύματος ηλεκτροστατικής εκφόρτισης έχουν, εν γένει, διαφορετικές τιμές από αυτές που ορίζονται στο ίδιο Πρότυπο ενώ ακόμα και η συμπεριφορά τους, για διαφορετικές τάσεις φόρτισης, είναι διαφορετική από αυτήν που περιγράφεται στο Πρότυπο, η προσέγγιση του ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

The aim of this PhD thesis is to focus on the study of the electrostatic discharge current, and to highlight the less known and more poorly measured parameters through human-to-metal electrostatic discharge experiments. This thesis also aims at the critique and improvement of the mathematical expressions of the discharge current via methods developed by the author, with real experiments data reference. Finally, the synthesis of passive circuits generating the current measured in real electrostatic discharge experiments is a main goal. The measurements of this thesis show that the rise time of the electrostatic discharge can be, not only much smaller than the one defined in the IEC 61000-4-2 Standard (especially for very small charging voltages), but also, smaller from the findings of other researchers. In general, the parameters of the electrostatic discharge current present different values than the ones defined in the Standard, while their behavior, regarding different charging volt ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/27474
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/27474
ND
27474
Εναλλακτικός τίτλος
Contribution in the study of electrostatic discharge
Συγγραφέας
Κατσιβέλης, Παύλος (Πατρώνυμο: Σταύρος)
Ημερομηνία
2011
Ίδρυμα
Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (ΕΜΠ). Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών. Τομέας Ηλεκτρικής Ισχύος. Εργαστήριο Υψηλών Τάσεων
Εξεταστική επιτροπή
Σταθόπουλος Ιωάννης
Κουσιουρής Τρύφων
Τοπαλής Φραγκίσκος
Μπούρκας Περικλής
Μαράτος Νικόλαος
Μικρόπουλος Παντελής
Πυργιώτη Ελευθερία
Επιστημονικό πεδίο
Επιστήμες Μηχανικού και Τεχνολογία
Επιστήμη Ηλεκτρολόγου Μηχανικού, Ηλεκτρονικού Μηχανικού, Μηχανικού Η/Υ
Λέξεις-κλειδιά
Ηλεκτροστατική εκφόρτιση; Πρότυπο IEC 61000-4-2; Ρεύμα ηλεκτροστατικής εκφόρτισης; Μετρήσεις ηλεκτροστατικής εκφόρτισης ανθρώπου-μετάλλου; Τόξο ηλεκτροστατικής εκφόρτισης; Γενετικός αλγόριθμος; Μέθοδος ανάκτησης κρουστικής απόκρισης; Σύνθεση δικτύων; Προγραμματιστικό περιβάλλον Matlab; Προσομοίωση
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
xii, 238 σ., εικ., πιν., σχημ., γραφ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)