Μαθητές <<σε κίνδυνο>> ως προς την επίδοση στην γλώσσα: κοινωνικές διαστάσεις της επίδοσης στη Δ' δημοτικού

Περίληψη

Αντικείμενο της παρούσας διατριβής είναι ο εντοπισμός παραγόντων που συσχετίζουν την κοινωνική αφετηρία των μαθητών «σε κίνδυνο» (πολιτισμική-οικονομική-γλωσσική) με την επίδοση τους στο μάθημα της Γλώσσας και συγκεκριμένα στην ανάγνωση και κατανόηση αναγνωστικών κειμένων, μέσα στο επίσημο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα. Χρησιμοποιεί τα δεδομένα της έρευνας «Εγγραμματισμός και Σχολείο» και η οποία αποτελεί μέρος της διεθνούς έρευνας (35 κράτη) Progress in International Reading Literacy Study Ρ.I.R.L.S. Εστιάζει, σε κοινωνικά και γλωσσικά χαρακτηριστικά μαθητών, με βάση την επίδοση τους στη γλώσσα όπως αυτή προκύπτει από τις αναλύσεις που έγιναν σε αναγνωστικές δεξιότητες. Σκοπός αυτής της εστίασης είναι η ανάδειξη εκείνων των χαρακτηριστικών που παρουσιάζουν οι μαθητές, που έχουν τα χαμηλότερα επίπεδα επίδοσης. Η προβληματική στηρίζεται σε δυο άξονες, οι οποίοι σχετίζονται με την επίδοση στο σχολείο. α) Στη διαφοροποίηση των μαθητών της Δ’ Δημοτικού αφενός, με βάση κοινωνικά χαρακτηριστ ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

The main purpose of this thesis is to identify factors that correlate social starting points of students 'at risk' (cultural, economic, linguistic) with their performance in the language sequence, particularly in reading and understanding of reading texts in the official Greek educational system. It uses survey data 'literacy and school," which is part of international research (35 countries) Progress in International Reading Literacy Study (PIRLS). This thesis focuses on social and linguistic characteristics of students based on their performance in language, as revealed by the analysis made in reading skills. The purpose of this focus is to highlight those characteristics present in students who have lower levels of performance. The problem is based on two axes, which relate to school performance. A) First, the differentiation of students in the fourth grade, based on social characteristics, such as family and position in social stratification (cultural-economic families). This diffe ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/27041
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/27041
ND
27041
Εναλλακτικός τίτλος
Students <> connection with performance in language: social components of performance in fourth grade
Συγγραφέας
Παρδάλη, Μαρία του Αριστείδης
Ημερομηνία
2011
Ίδρυμα
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ). Σχολή Φιλοσοφική. Τμήμα Εκπαίδευσης και Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία
Εξεταστική επιτροπή
Κοντογιαννοπούλου-Πολυδωρίδη Γεωργία
Ζαμπέτα Εύη
Λεοντσίνη Μαίρη
Κατή Δήμητρα
Σφυρόερα Μαρία
Χρυσαφίδης Κωνσταντίνος
Σταμέλος Γεώργιος
Επιστημονικό πεδίο
Κοινωνικές Επιστήμες
Εκπαίδευση
Λέξεις-κλειδιά
Μαθητές σε κίνδυνο; Επίδοση; Γλώσσα; Πολιτισμικό κεφάλαιο; Γλωσσικοί κώδικες; Έρευνα PIRLS
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
290 σ., πιν., γραφ., ευρ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)