Επικύρωση μεθόδου και μελέτη ανοσοφαινότυπου NK και Τ λεμφοκυττάρων με κυτταρομετρία ροής

Περίληψη

Εισαγωγή: Τα φυσικά κυτταροκτόνα (ΝΚ) και τα ΝΚΤ κύτταρα είναι σημαντικά κύτταρα του ανοσιακού συστήματος. Για το σαφή προσδιορισμό τους απαιτείται η χρήση τριών δεικτών CD3, CD16 και CD56. Οι δύο αυτοί πληθυσμοί κυττάρων μπορούν να καταταχθούν σε περαιτέρω λειτουργικούς υποπληθυσμούς με βάση τη μελέτη έκφρασης πρόσθετων κυτταρικών δεικτών. Σκοπός της εργασίας ήταν η διευκρίνιση της σημασίας του ανοσοφαινότυπου των ΝΚ και ΝΚΤ κυττάρων και των υποπληθυσμών τους σε περιστατικά, όπου παρατηρείται σημαντική αύξηση του ποσοστού των κυττάρων αυτών. Υλικό-Μέθοδος: (Α) Μελέτη ανοσοφαινότυπου με τετραχρωματική ανάλυση με τη μέθοδο της κυτταρομετρίας ροής των NK και ΝΚΤ κυττάρων σε 20 φυσιολογικούς μάρτυρες, σε 20ασθενείς HIV(+) με αυξημένο ποσοστό ΝΚ κυττάρων, σε 15 ασθενείς με αντιδραστική ΝΚ λεμφοκυττάρωση, σε 12 ασθενείς με ΝΚ λεμφοκυττάρωση, σε 17 ασθενείς με CD8λεμφοκυττάρωση και 24 ζευγάρια με ιστορικό αυτόματων αποβολών αγνώστου αιτιολογίας(ΑΑΑΑ). Τα λεμφοκύτταρα του περιφερικού αίματος ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

Background: Natural killer (NK) and NKT cells are important elements in innate immunedefense. Their unequivocal identification requires at least three markers (CD3, CD16, CD56).Based on the expression of additional markers, they can be further divided into functionalsubsets. Aim: The purpose of this study was the clarification of the importance of the phenotypic markers of human NK and NKT cells definition in subjects with a significant increase of these cells percentage. Material-Method: (Α) Study of the immunophenotype by four colour flow cytometry of NKand NKT cells from 20 healthy individuals, 20 HIV(+) patients with increased NK percentage, 15 patients with reactive NK lymphocytosis, 12 patients with NK lymhocytosis,17 patients with CD8 lymphocytosis and 24 couples with unexplained recurrent spontaneous abortions (URSA). Peripheral blood lymphocytes were labeled with monoclonal antibodies by direct whole blood staining. The combination of twenty four monoclonal antibodies: CD3,CD5 ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/26992
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/26992
ND
26992
Εναλλακτικός τίτλος
Mehtod validation and immunophenotypical study of NK and T lymphocytes by flow cytometry
Συγγραφέας
Κώνστα, Ευγενία (Πατρώνυμο: Παναγιώτης)
Ημερομηνία
2009
Ίδρυμα
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ). Σχολή Θετικών Επιστημών. Τμήμα Χημείας
Εξεταστική επιτροπή
Κουππάρης Μιχαήλ
Δημόπουλος Κωνσταντίνος
Βαϊόπουλος Γεώργιος
Οικονομόπουλος Θεοφάνης
Λιανίδου Ευρύκλεια
Παπαγεωργίου Ευστάθιος
Κρούπης Χρήστος
Επιστημονικό πεδίο
Φυσικές Επιστήμες
Χημεία
Ιατρική και Επιστήμες Υγείας
Επιστήμες Υγείας
Λέξεις-κλειδιά
NK κύτταρα; NKT κύτταρα; Κυτταρομετρία ροής; Επικύρωση μεθόδου προσδιορισμού ανοσοφαινότυπου λεμφοκυττάρων; Ασθενείς με NK λεμφοκυττάρωση; Αυτόματες αποβολές αγνώστου αιτιολογίας; Κυτταροτοξικότητα Τ λεμφοκυττάρων; Κυτταροτοξικότητα NK κυττάρων
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
xi, 308 σ., πιν., χαρτ., σχημ., γραφ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)