Ολοκληρωμένα μαθηματικά μοντέλα υδατικών συστημάτων

Περίληψη

Αντικείμενο της παρούσας εργασίας ήταν η αριθμητική προσομοίωση και η πειραματική διερεύνηση της αλληλεπίδρασης ροής και ρύπανσης μεταξύ επιφανειακών και υπόγειων νερών. Αναπτύχθηκε τρισδιάστατο ολοκληρωμένο αριθμητικό μοντέλο επιφανειακών–υπόγειων νερών (IRENE), το οποίο αποτελείται από (α) ολοκληρωμένο υδροδυναμικό μοντέλο επιφανειακών–υπόγειων νερών (IRENE–HYD) και (β) ολοκληρωμένο μοντέλο ποιότητας επιφανειακών–υπόγειων νερών (IRENE–QUAL). Στο IRENE–HYD επιλύονται οι εξισώσεις συνέχειας και ποσότητας κίνησης για ρηχά νερά σταθερής πυκνότητας για την προσομοίωση της τρισδιάστατης υδροδυναμικής κυκλοφορίας επιφανειακών νερών και η εξίσωση που περιγράφει την τρισδιάστατη μη μόνιμη ροή υπόγειων νερών στην κορεσμένη ζώνη πορώδους μέσου. Οι εξισώσεις ρηχών νερών επιλύονται χρησιμοποιώντας ένα ημί–πεπλεγμένο σχήμα πεπερασμένων διαφορών, ενώ η εξίσωση που περιγράφει τη ροή των υπόγειων νερών επιλύεται εφαρμόζοντας ένα πλήρως πεπλεγμένο σχήμα πεπερασμένων διαφορών. Οι αλγεβρικές εξισώσεις π ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

The scope of the present research study was the numerical simulation and the experimental investigation of flow and pollution interaction between surface water and groundwater. A 3–D Integrated suRface watEr–grouNdwater modEl (IRENE) was developed, which consists of (a) an integrated surface water–groundwater flow model (IRENE–HYD) and (b) an integrated surface water–groundwater quality model (IRENE–QUAL). IRENE–HYD solves the continuity and momentum equations describing constant density 3–D shallow water flows and the equation for 3–D saturated groundwater flow of constant density in heterogeneous anisotropic porous media. The shallow water equations are solved using a semi–implicit finite difference scheme; while the groundwater flow equation is solved using a fully implicit finite difference scheme. The algebraic equations, which result from the discretisation of the partial differential equations describing surface water and groundwater flows, are coupled at the common surface wat ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/26318
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/26318
ND
26318
Εναλλακτικός τίτλος
Integrated mathematical modelling of surface water - groundwater systems
Συγγραφέας
Σπανουδάκη, Αικατερίνη (Πατρώνυμο: Εμμανουήλ)
Ημερομηνία
2011
Ίδρυμα
Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (ΕΜΠ). Σχολή Πολιτικών Μηχανικών. Τομέας Υδατικών Πόρων και Περιβάλλοντος
Εξεταστική επιτροπή
Στάμου Αναστάσιος
Χριστοδούλου Γεώργιος
Νάνου–Γιάνναρου Αικατερίνη
Ανδρεαδάκης Ανδρέας
Καρατζάς Γεώργιος
Μπαμπατζιμόπουλος Χρήστος
Τσιχριντζής Βασίλειος
Επιστημονικό πεδίο
Επιστήμες Μηχανικού και Τεχνολογία
Επιστήμη Πολιτικού Μηχανικού
Λέξεις-κλειδιά
. Αλληλεπίδραση επιφανειακών–υπόγειων νερών; Μαθηματικά μοντέλα; Πειραματική διερεύνηση αλληλεπίδρασης; Ολοκληρωμένα μαθηματικά μοντέλα επιφανειακών–υπόγειων νερών; Ολοκληρωμένη διαχείριση υδατικών πόρων
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
εικ., πιν., χαρτ., σχημ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)