Ποιότητα και εκπαιδευτική αποτελεσματικότητα μέσων ασύγχρονης εκπαίδευσης από απόσταση, βασισμένη σε μοντελοποίηση με τυπική γλώσσα

Περίληψη

Οι ασύγχρονες εκπαιδευτικές υπηρεσίες μπορούν να χρησιμοποιηθούν σεχρόνο ύστερο από το χρόνο παραγωγής τους και ξεπερνώνταςγεωγραφικούς περιορισμούς, παρέχουν ένα μαθητοκεντρικό πρότυπο, πουεπιτρέπει στους φοιτητές να μάθουν στο ρυθμό τους και να εξερευνήσουν τουλικό σε οποιοδήποτε βάθος επιθυμούν.Τα τελευταία χρόνια ένας μεγάλος αριθμός εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, αλλάκαι εταιρειών, εφαρμόζει ασύγχρονες εκπαιδευτικές υπηρεσίες μέσωδιαδικτύου, ενώ παράλληλα, η ασύγχρονη εκπαίδευση έχει γίνει έναςσημαντικός τομέας έρευνας σε πολλά πανεπιστημιακά τμήματαπληροφορικής και εκπαίδευσης σε τέτοιο βαθμό ώστε έχει πλέον καθιερωθεί οόρος ηλεκτρονική μάθηση (elearning) ως μια περιοχή με χαρακτηριστικάδιακριτότητας ως προς τα μέσα που χρησιμοποιεί. Σημαντικό εργαλείοεπικοινωνίας του elearning είναι τa fora τa οποίa συμβάλλουν στησυνεργασία και επιδρούν στη μαθησιακή διεργασία.Στην παρούσα διατριβή παρουσιάζεται η σχετική έρευνα η οποία διεξήχθηστο πεδίο του elearning με έμφαση στα ηλεκτρονικά fora συ ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

Asynchronous educational services may be used later than the time oftheir generation, and by overcoming geographical limitations, provide astudent-centered standard, that allows students to learn at their own paceand investigate the material at any depth they wish.These past years a larger number of educational institutions as well ascompanies, implement asynchronous education services over the internet,while at the same time it has become an important research sector in manyuniversity departments of informatics and education, to an extent that theterm e-learning has been established as a region with distinct featuresregarding the media used. An important e-learning communication tool arethe fora which provide a high level of interaction that encouragescooperation and has an impact on the learning process.This dissertation presents the relevant study which was carried out at the elearningfield, with emphasis on electronic discussion fora through anapproach from the view of the informat ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/26016
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/26016
ND
26016
Εναλλακτικός τίτλος
Quality and ecucational effectiveness of asynchronous distance education media, based on modellingn in formal language
Συγγραφέας
Πατριαρχέας, Κυριάκος (Πατρώνυμο: Νικόλαος)
Ημερομηνία
2010
Ίδρυμα
Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (ΕΑΠ). Σχολή Θετικών Επιστημών και Τεχνολογίας. Τμήμα Πληροφορικής
Εξεταστική επιτροπή
Ξένος Μιχαήλ
Χατζηλάκος Αθανάσιος
Καμέας Αχιλλέας
Σκοδράς Αθανάσιος
Καρακαπιλίδης Νικόλαος
Γαροφαλάκης Ιωάννης
Καλλές Δημήτριος
Επιστημονικό πεδίο
Φυσικές Επιστήμες
Επιστήμη Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορική
Κοινωνικές Επιστήμες
Εκπαίδευση
Λέξεις-κλειδιά
Γλώσσες, Τυπικές; Μοντελοποίηση; Τεχνητή νοημοσύνη; Αλγόριθμοι; Ασύγχρονα μέσα εκπαίδευσης από απόσταση; Γνωστικές θεωρίες; Κατηγοριοποίηση κειμένων; Εξόρυξη δεδομένων; Αυτόματα συστήματα; Μεταγνωστικές θεωρίες; Μέθοδος Naive Bayes; K-πιο κοντινός γείτονας (αλγόριθμος); Αλγόριθμος WINNOW; Αλγόριθμος AdaBoost
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
xiii, 267 σ., εικ., πιν., ευρ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)