Σχεδιασμός και ανάπτυξη δυναμικού συστήματος επιχειρηματικής αρίστευσης - ολικής ποιότητας

Περίληψη

Σκοπός της διατριβής είναι η ανάπτυξη ενός δυναμικού συστήματος επιχειρηματικής αρίστευσης, το οποίο μπορεί να εφαρμοστεί σε οποιοδήποτε περιβάλλον (γεωγραφικό, κλαδικό, οικονομικό), υιοθετώντας αρχές της Ποιότητας, της Συστημικής Προσέγγισης και των Δυναμικών Συστημάτων. Ως αντίκτυπος της διατριβής είναι η προσαρμογή και αξιοποίηση του προτεινόμενου συστήματος στην Ελληνική οικονομία δεδομένης της ανάγκης για την υιοθέτηση ενός μοντέλου επιχειρηματικής αριστείας, όπως έχει διατυπωθεί και στη σύσταση του Εθνικού Συμβουλίου Ποιότητας για την Ανάπτυξη, του Υπουργείου Περιφερειακής Ανάπτυξης & Ανταγωνιστικότητας. Για την επίτευξη του ανωτέρου σκοπού ορίζονται ως επιμέρους στόχοι: Πρώτον, η ανασκόπηση της βιβλιογραφίας για την αναζήτηση: - φιλοσοφικών προσεγγίσεων οριοθέτησης του σκοπού της «αρίστευσης», - διεθνών, ευρωπαϊκών και ελληνικών τάσεων μοντέλων επιχειρηματικής αρίστευσης, - κρίσιμων παραγόντων διαμόρφωσης της δομής ενός μοντέλου, κλπ. Δεύτερον, η ανάπτυξη του προτεινομένου συστή ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

The aim of the dissertation is the development of an integrated system of business excellence which can be applied to any environment (geographical sector economical) by adopting Quality Management principles, Systemic Theory and System Dynamics. An impact of the dissertation is the adjustment and exploitation of the proposed system in the Hellenic Economy since there is a substantial need for the creation of the Hellenic Business Excellence model, as this has been clarified by the National Council of Quality for Development of the Hellenic Ministry of Regional Development & Competitiveness. Towards the above aim there are identified the following targets: Firstly, a review of the bibliography to search for: - Philosophical approaches to identify the scope of excellence, - international European and Hellenic trends of business excellence models, - Critical factors etc. Secondly, the development of the proposed system, as far as its elements, characteristics, the functions causing chang ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/25647
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/25647
ND
25647
Εναλλακτικός τίτλος
Design and implementation of a dynamic system of business excellence - total quality management
Συγγραφέας
Μαυροειδής, Βασίλειος (Πατρώνυμο: Άγγελος)
Ημερομηνία
2011
Ίδρυμα
Πανεπιστήμιο Πατρών. Σχολή Πολυτεχνική. Tμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών
Εξεταστική επιτροπή
Κουμπιάς Σταύρος
Γρούμπος Πέτρος
Γούτσος Σταύρος
Σερπάνος Δημήτριος
Σύκας Ευστάθιος
Σταυδάς Αλέξανδρος
Σκιάνης Χαράλαμπος
Επιστημονικό πεδίο
Επιστήμες Μηχανικού και ΤεχνολογίαΕπιστήμη Ηλεκτρολόγου Μηχανικού, Ηλεκτρονικού Μηχανικού, Μηχανικού Η/Υ
Λέξεις-κλειδιά
Επιχειρηματική αριστεία; Αρίστευση; Διοίκηση ολικής ποιότητας; Δυναμικά συστήματα; Συστημική σκέψη; Στατιστική; Ανάλυση συσχετίσεων; Ποιότητα; Τηλεπικοινωνίες; Ελληνικό εθνικό μοντέλο επιχειρηματικής αρίστευσης
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
320 σ., εικ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)