Μοριακοί μηχανισμοί στόχευσης πρωτεϊνών στην εσωτερική μεμβράνη και στο διαμεμβρανικό χώρο των μιτοχονδρίων

Περίληψη

Τα μιτοχόνδρια του σακχαρομύκητα Saccharomyces cerevisiae περιέχουν περισσότερες από 900 διαφορετικές πρωτεΐνες. Από αυτές η πλειονότητα συντήθεται στο κυτταρόπλασμα, μεταφέρεται στο μιτοχόνδριο και στοχεύεται στο κατάλληλο υπομιτοχονδριακό διαμέρισμα μέσω ενός πολύπλοκου μηχανισμού που περιλαμβάνει πολλά διαφορετικά πρωτεϊνικά σύμπλοκα. Διαφορετικές κατηγορίες μιτοχονδριακών πρωτεϊνών ακολουθούν διαφορετικά μονοπάτια στόχευσης στο μιτοχόνδριο. Πολλά διαφορετικά μονοπάτια στόχευσης στο μιτοχόνδριο έχουν μελετηθεί, λίγα είναι όμως γνωστά για το μονοπάτι ενσωμάτωσης στην εσωτερική μεμβράνη του μιτοχονδρίου πρωτεϊνών της εσωτερικής μεμβράνης του μιτοχονδρίου με ένα διαμεμβρανικό τμήμα και χωρίς τυπική αλληλουχία στόχευσης. Στη παρούσα εργασία μελετήσαμε την εισαγωγή στο μιτοχόνδριο και την ενσωμάτωση στη μεμβράνη της υπομονάδας e της F¬0/F1 ATP συνθάσης (Su e) ως παράδειγμα αυτής της κατηγορίας πρωτεϊνών. Βρέθηκε ότι το μονοπάτι στόχευσης της Su e εξαρτάται από τις μικρές Tim πρωτεΐν ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

Mitochondria from the yeast Saccharomyces cerevisiae contain more than 900 different proteins. Most of those are synthesized to the cytosol and they have to be targeted to the right submitochondrial compartment via a very complex mechanism which is consisted of many different protein complexes. Different types of protein are targeted to the mitochondrion via different import pathways. Many different import pathways are well-studied, but very little is known about the insertion pathway to the inner membrane of proteins with one transmembrane domain and without a typical presequence. In the current work, we studied the import and the insertion to the membrane of Subunit e of the F0/F1 ATP synthase (Su e) as an example of inner membrane protein with one transmembrane domain without a typical presequence. We found that its import pathway includes small Tim chaperones of the intermembrane space and that its insertion to the membrane can be performed without the presence of any of the kn ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/25543
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/25543
ND
25543
Εναλλακτικός τίτλος
Molecular mechanisms of protein targeting to the inner membrane and to the intermembrane space of mitochondria.
Συγγραφέας
Πετράκης, Νικόλαος του Λεωνίδας
Ημερομηνία
2009
Ίδρυμα
Πανεπιστήμιο Κρήτης. Σχολή Θετικών Επιστημών. Τμήμα Χημείας
Εξεταστική επιτροπή
Κουτσολέλος Αθανάσιος
Τοκατλίδης Κωνσταντίνος
Ποϊράζη Παναγιώτα
Βαρώτσης Κωνσταντίνος
Γανωτάκης Δημήτριος
Τσιώτης Γεώργιος
Δημάδης Κωνσταντίνος
Επιστημονικό πεδίο
Φυσικές ΕπιστήμεςΧημεία
Λέξεις-κλειδιά
Μιτοχόνδρια; Ενσωμάτωση στη μεμβράνη; Στόχευση πρωτεϊνών; Μιτοχονδριακή ATP συνθάση; Διαμεμβανικός χώρος; Αλληλουχία στόχευσης; Μικρές Τim πρωτεΐνες
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
155 σ., εικ., ευρ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)