Συμβολή των διευθυντών σχολικών μονάδων σε επιμέρους μεταβλητές της αποτελεσματικότητας

Περίληψη

Η παρούσα διδακτορική διατριβή διερευνά τη συμβολή των διευθυντών σχολικών μονάδων σε επιμέρους μεταβλητές που προσδιορίζουν την αποτελεσματικότητα. Πιο συγκεκριμένα διερευνώνται μεταβλητές που καθορίζουν την συμπεριφορά των διευθυντών όπως: α) οι Ρόλοι β)οι Δεξιότητες γ) οι Προσδοκίες και οι σχέσεις αυτών με μεταβλητές που προσδιορίζουν την αποτελεσματικότητα όπως: δ) το Οργανωτικό κλίμα ε)η Δομή-κουλτούρα στ)η Ικανοποίηση από την εργασία ζ) η Δυνατότητα ανεύρεσης χρηματοοικονομικών πόρων και τέλος η) η Ανάληψη δραστηριοτήτων εκτός του προγράμματος σπουδών (εξωδιδακτικές δραστηριότητες). Ειδικότερα, ένα διευρυμένο μοντέλο προτείνεται να προσεγγίσει το ερευνητικό πρόβλημα. Το μοντέλο που προτείνεται λαμβάνει υπόψη του, την επίδραση των παραγόντων του σχολικού περιβάλλοντος ή πλαισίου, όπως και την επίδραση ορισμένων προσωπικών χαρακτηριστικών του διευθυντή.To διευρυμένο μοντέλο προέκυψε από διάφορες θεωρητικές και εμπειρικές προσεγγίσεις όπως: το μοντέλο της εκπαιδευτικής α ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

This thesis (PHD) examines the contribution of school principals to specific variables that determine the school effectiveness. More specifically, variables that determine the behaviour of principals are investigated such as: a) the Roles b) the Skills c) the Expectations as well as the specific variables of effectiveness such as: d) the organizational climate e) the structure-culture f) the job satisfaction g) the ability to find financial resources and finally h) the extra curriculum activities. In particular, an expanded model was adopted to approach this problem. The model proposed takes into account the influence of school environment factors or context, as well as the personal characteristics of principals as control variables.The expanded model was resulted from various theoretical and empirical approaches such as: the model of educational effectiveness by Creemers & Scheerens (1994), which focuses on school process without ignoring the context and the inputs, the mediated (or ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/30018
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/30018
ND
30018
Εναλλακτικός τίτλος
The contribution of school principals to specific variables of school effectiveness
Συγγραφέας
Γεράκη, Ακριβούλα (Πατρώνυμο: Άγγελος)
Ημερομηνία
2013
Ίδρυμα
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ). Σχολή Νομικών Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών. Τμήμα Οικονομικών Επιστημών
Εξεταστική επιτροπή
Τσακλαγκάνος Άγγελος
Πετρίδου Ευγενία
Κουφίδου Ξηροτύρη Στυλιανή
Λαϊνάς Αθανάσιος
Καρατζιά Σταυλιώτη Ελένη
Αντωνοπούλου Αγλαΐα
Ιορδανίδης Γεώργιος
Επιστημονικό πεδίο
Κοινωνικές Επιστήμες
Οικονομικά και Επιχειρήσεις
Εκπαίδευση
Λέξεις-κλειδιά
Διευθυντές σχολικών μονάδων; Αποτελεσματικότητα; Ρόλοι; Δεξιότητες; Προσδοκίες; Οργανωτικό κλίμα - Κουλτούρα; Ικανοποίηση; Πλαίσιο
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
xxxv, 428, xxvii σ., πιν., σχημ., γραφ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)