Από τον επιθεωρητή στο σχολικό σύμβουλο: ιστορικό-κοινωνική αναδρομή και η σημερινή πραγματικότητα

Περίληψη

Η παρούσα διατριβή ερεύνησε την ιστορικο-κοινωνική εξέλιξη της εποπτείας και της διοίκησης των σχολείων της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης και την σημερινή πραγματικότητα των Σχολικών Συμβούλων. Αντίστοιχα χωρίζεται σε δύο μέρη, διακριτά μεταξύ τους. Στο πρώτο μέρος, στην ιστορικο-κοινωνική ανάλυση γίνεται διάκριση σε τρεις μεγάλες περιόδους σύμφωνα με το σχετικό αρχειακό που συγκεντρώθηκε: Την περίοδο των Επιθεωρητικών Επιτροπών, την περίοδο των Επιθεωρητών, και την περίοδο των Σχολικών Συμβούλων. Οι τρις αυτές περίοδοι εξετάζονται αναλυτικά στο πρώτο μέρος. Το δεύτερο μέρος συγκροτείται από τρία βασικά κεφάλαια: Το πορτρέτο των Σχολικών Συμβούλων με όλα τα προσωπικά, τα επιστημονικά και τα υπηρεσιακά χαρακτηριστικά που το απαρτίζουν. Ακολουθεί η ανάλυση και η καταγραφή της εκπαιδευτικής πραγματικότητας μέσα στην οποία ζουν και δραστηριοποιούνται οι Σχολικοί Σύμβουλοι. Παρουσιάζεται το πλαίσιο δράσης με όλους τους συνεργαζόμενους φορείς και διερευνώνται οι μεταξύ τους σχέσεις. Στη συνέ ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

The present dissertation researched the historical and social evolution of the supervision and administration of the primary education, and the current situation of the School Advisor issue. Respectively, it is divided into two parts, specifically different from each other. The first part, the historical social analysis, is divided in three large periods, according to the records that were collected: 1. The period of the Advisor Committees, 2. The period of the Advisors, and 3. The period of the School Advisors These three periods are examined in detail in the first part. The second part is composed of three basic chapters: The portrait of the School Advisor, with all the personal, scientific and administrative characteristics that it is composed off. The analysis and documentation of the educational reality follows within the school advisors live and work. The complete framework of activity with all the cooperating units is presented, and the relationships between them are examin ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/24575
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/24575
ND
24575
Εναλλακτικός τίτλος
From the evaluator to the school advisor historical and social evolution and the current situation
Συγγραφέας
Παπαβασιλείου-Πυργιωτάκη, Χρυσή (Πατρώνυμο: Γεώργιος)
Ημερομηνία
2008
Ίδρυμα
Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών. Τμήμα Επιστημών της Προσχολικής Αγωγής και του Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού
Εξεταστική επιτροπή
Βιτσιλάκη Χρυσή
Χιωτάκης Στέλιος
Φώκιαλη Περσεφόνη
Χατζηδήμου Αναστάσιος
Μπρούζος Δημήτριος
Ταρατόρη Ελένη
Παπαδάκης Νικόλαος
Επιστημονικό πεδίο
Κοινωνικές Επιστήμες
Εκπαίδευση
Λέξεις-κλειδιά
Οργάνωση εκπαίδευσης; Διοίκηση εκπαίδευσης; Επιθεωρητές; Σχολικοί σύμβουλοι; Πρωτοβάθμια εκπαίδευση; Στελέχη εκπαίδευσης
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
318 σ., εικ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)