Μελέτη χρωμοσωμικών ανωμαλιών σε χρόνιες λεμφουπερπλαστικές παθήσεις με την τεχνική του φθορίζοντος in situ υβριδισμού (FISH)

Περίληψη

Η τεχνική του φθορίζοντος in situ υβριδισμού (FISH) υπερέχει σαφώς του κλασσικού καρυοτύπου για την ανίχνευση χρωμοσωμικών ανωμαλιών σε Β- ΧΛΥΠ. Έχει χρησιμοποιηθεί εκτενέστατα στη Β-ΧΛΛ και σε μικρότερες σειρές ασθενών στις υπόλοιπες κατηγορίες Β-ΧΛΥΠ. Σκοπός της παρούσας εργασίας ήταν η αναζήτηση χρωμοσωμικών βλαβών με την τεχνική FISH σε ασθενείς με Β-ΧΛΥΠ, και ο συσχετισμός των ευρημάτων με κλινικά δεδομένα, η συγκριση των ευρημάτων στις διαφορετικές υποκατηγορίες και η διερεύνηση της πιθανής συμβολής στη διαφορική διάγνωση. Στη μελέτη μας συμπεριλήφθηκαν 42 ασθενείς με Β-ΧΛΛ στη διάγνωση, 18 ασθενείς με ΛμΛ κλινικού σταδίου Ann Arbor ΙV, 13 με ΛΠΛ/ΜW και 15 ασθενείς με ΣΛΟΖ. Οι χρωμοσωμικές ανωμαλίες που μελετήθηκαν ήταν η έλλειψη 13q14 και η τρισωμία 12 σε όλους τους ασθενείς, η τρισωμία 3 στους ασθενείς με ΣΛΟΖ και η έλλειψη 6q21 στους ασθενείς με ΛΠΛ/ΜW. Η τεχνική FISH εφαρμόστηκε με βάση καθιερωμένα πρωτόκολλα που περιλαμβάνουν τα στάδια του διαχωρισμού και της μονιμοποίηση ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

Fluοrescent in situ hybridization (FISH) is superior to conventional cytogenetics for the detection of chromosomal changes in B- chronic lymhoproliferative disorders (B-CLD). Ιt has been used extensively in B-Chronic Lymphocytic Leukemia (B-CLL) and in smaller series of patients with other B-CLDs. The purpose of this study was to detect chromosomal changes in patients with B-CLDs and correlate FISH findings with clinical data, identify potential differences between disease subtypes and investigate FISH contribution to differential diagnosis. Τhe patient population consisted of 42 patients with B-CLL, 18 with Small Lymphocytic Lymphoma (SLL), 13 with Lymphoplasmacytic Lymphoma/ Waldenstrom macroglobulinemia (LPL/MW) and 15 with Splenic Marginal Zone Lymphoma (SMZL). Chromosomal aberrations studied were 13q deletion and trisomy 12 for all patients, 6q21 deletion for LPL/MW and trisomy 3 for SMZL. FISH analysis was based on standard protocols which include mononuclear cell separation and ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/23775
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/23775
ND
23775
Εναλλακτικός τίτλος
Detection of chromosomal abnormalities in chronic lymphoproliferative disorders using fluorescent in situ hybridization (FISH)
Συγγραφέας
Δημοπούλου, Μαρία (Πατρώνυμο: Νικόλαος)
Ημερομηνία
2009
Ίδρυμα
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ). Σχολή Επιστημών Υγείας. Τμήμα Ιατρικής. Κλινική Αιματολογική
Εξεταστική επιτροπή
Κίττας Χρήστος
Πάγκαλης Γεράσιμος
Πατσούρης Ευάγγελος
Ρούσσου Παρασκευή
Παναγιωτίδης Παναγιώτης
Αγγελοπούλου Μαρία
Βασιλακόπουλος Θεόδωρος
Επιστημονικό πεδίο
Ιατρική και Επιστήμες ΥγείαςΚλινική Ιατρική
Ιατρική και Επιστήμες ΥγείαςΙατρική Βιοτεχνολογία
Λέξεις-κλειδιά
Β-χρόνια λεμφογενή λευχαιμία; Λέμφωμα από μικρά λεμφοκύτταρα; Λεμφοπλασματοκυτταρικό λέμφωμα; Μακροσφαιριναιμία Waldenstrom; Σπληνικό λέμφωμα οριακής ζώνης; Χρόνιες λεμφουπερπλαστικές παθήσεις; Χρωμοσωμικές ανωμαλίες; Φθορίζοντας in situ υβριδισμός
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
149 σ., εικ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)