Μοριακός καρυότυπος στην προγεννητική διάγνωση

Περίληψη

Η χρωμοσωμική εξέταση είναι η μέθοδος που χρησιμοποιείται στην προγεννητικήδιάγνωση για δεκαετίες, για τη διάγνωση αριθμητικών και μεγάλων δομικώνανωμαλιών (< 3-10 Mb). Με την εισαγωγή της μεθοδολογίας του συγκριτικούγενωμικός υβριδισμού με μικροστυστοιχίες (array CGH) στην μεταγεννητικήανάλυση και τη χρήση τους ως την πρώτη επιλογή εξέτασης σε περιπτώσεις ατόμωνμε διανοητική αναπηρία, έχει διατυπωθεί η άποψη ότι η μέθοδος αυτή μπορεί κάποιαμέρα να αποτελέσει τη πρώτη μέθοδο επιλογής και στην προγεννητική διάγνωση. Ηarray CGH έχει αποδειχθεί να είναι μια τεχνολογία υψηλής απόδοσης, περιεκτική καιγρήγορη. Έχει επίσης την ικανότητα να ανιχνεύει αλλαγές σε γενετικό υλικό που ναείναι μη ανιχνεύσιμες στο μικροσκόπιο.Σκοπός της μελέτης αυτής ήταν η εφαρμογή υψηλής ευκρίνειας μικροσυστοιχιώνστην προγεννητική διάγνωση για τον εντοπισμό κρυπτικών μικροδιπλασιασμών καιμικροελλειμάτων σε έμβρυα με φυσιολογικό καρυότυπο αλλά με σοβαράυπερηχογραφικά ευρήματα (συγγενείς ανωμαλίες, δυσμορφίες) και επ ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

Karyotyping has been the golden standard method for prenatal diagnosis fordecades, for the diagnosis of numerical and large structural abnormalities (<3-10Mb).With the introduction of array Comparative Genomic Hybridization (CGH) analysis inpostnatal analysis and its use as a first-tier test in cases of Intellectual disabilities, ithas been postulated that this method might also become the first-tier test in prenataldiagnosis as well. Αrray CGH is a technology that has demonstrated that it is a highthroughput, comprehensive and fast and has proven its ability to detect copy numberchanges that can go undetected by light microscopy.The aim of this study was the application of high-resolution microarrays in prenataldiagnosis for the detection of cryptic microduplications and microdeletions in fetuseswith ultrasound abnormalities and normal karyotype, and also to further investigatethe abnormalities in fetuses with balanced or unbalanced rearrangements with orwithout ultrasound findings. T ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/36991
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/36991
ND
36991
Εναλλακτικός τίτλος
Array comparative genomic hybridization in prenatal diagnosis
Συγγραφέας
Ευαγγελίδου-Μαυρογένη, Πάολα (Πατρώνυμο: Χαράλαμπος)
Ημερομηνία
2012
Ίδρυμα
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. Σχολή Επιστημών Υγείας. Τμήμα Ιατρικής. Τομέας Χειρουργικός. Κλινική Μαιευτική-Γυναικολογική
Εξεταστική επιτροπή
Γεωργίου Ιωάννης
Στέφος Θεόδωρος
Πατσαλής Φίλιππος
Ζηκόπουλος Κωνσταντίνος
Μακρυδήμας Γεώργιος
Πασχόπουλος Μηνάς
Σύρρου Μαρίκα
Επιστημονικό πεδίο
Ιατρική και Επιστήμες ΥγείαςΒασική Ιατρική
Λέξεις-κλειδιά
Προγεννητική διάγνωση; Χρωμοσωμική εξέταση; Συγκριτικός γενομικός υβριδισμός; Ανευπλοειδίες; Πολυμορφισμοί
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Αγγλικά
Άλλα στοιχεία
164 σ., εικ., πιν., σχημ., γραφ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)