Οι παρελθοντικοί χρόνοι της οριστικής στα ισπανικά και στα νέα ελληνικά

Περίληψη

Στόχος αυτής της εργασίας ήταν η σύγκριση των παρελθοντικών χρόνων της Οριστικής στα Ισπανικά και τα Νέα Ελληνικά. Ως βάση της ανάλυσης χρησιμοποιήθηκε το Διανυσματικό Μοντέλο της Χρονικότητας, όπως αναπτύχθηκε αρχικά από τον Rojo το 1974 και εξελίχθηκε από τους Rojo & Veiga το 1999 στην «Περιγραφική Γραμματικής της Ισπανικής Γλώσσας» ("Gramatica Descriptiva de la Lengua Espanola") της Ισπανικής Βασιλικής Ακαδημίας (RAE). Υπό αυτό το πρίσμα, διαπιστώσαμε ότι η Χρονικότητα, μαζί με τις γενικές κατηγορίες της Χρονικής Μετατόπισης, δύναται να εξηγήσει όλες τις χρήσεις των ρηματικών χρόνων και στις δύο γλώσσες. Έτσι, καταγράψαμε σημαντικές αντιστοιχίες ανάμεσα στα δύο παραδείγματα (τόσον όσον αφορά τις ορθές όσο και τις μετατοπισμένες χρήσεις των χρόνων), ενώ οι μεγαλύτερες αποκλίσεις καταγράφονται στο πεδίο του Παρακειμένου, εξαιτίας της ασύμμετρης σημασίας που αποδίδεται στην κατηγορία του γραμματικού ποιού ενεργείας στις δύο γλώσσες.

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

El objetivo de este trabajo ha sido establecer una comparacion entre los tiempos del pasado del indicativo en espanol y el griego moderno. Como base de contraste se ha usado el Modelo Vectorial de la Temporalidad, desarrollado en un principio por Rojo en 1974 y elaborado por Rojo & Veiga en 1999 en la "Gramatica Descriptiva de la Lengua Espanola" de la RAE. Desde esta perspectiva, hemos comprobado que la Temporalidad, junto con las categorias generales de Dislocacion Temporal, es capaz de explicar todos los usos de los tiempos verbales en ambos idiomas; las correspondencias establecidas entre los dos paradigmas (tanto en cuanto a los usos rectos, como los usos dislocados) se revelan muy llamativas, siendo observada la mayor divergencia en el ambito del Perfecto, debido a la asimetrica trascendencia de la categoria del aspecto gramatical en los dos idiomas.

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/22649
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/22649
ND
22649
Εναλλακτικός τίτλος
Los tiempos del pasado del indicativo en espanol y en griego moderno
Συγγραφέας
Λεονταρίδη, Ελένη του Κίμων
Ημερομηνία
2001
Ίδρυμα
Universidad de Salamanca. Facultad de Filologia. Departamento de Lengua Espanola
Εξεταστική επιτροπή
Garcia Santos Juan Felipe
De Santiago Guervos Javier
Omatos Saenz Olga
Solias Aris Teresa
Martinez Diez Alfonso
Λέξεις-κλειδιά
Αντιπαραβολική ανάλυση ισπανικής-ελληνικής; Συγκριτική γλωσσολογία, μορφολογία, σύνταξη; Παρελθοντικοί χρόνοι της οριστικής; Διανυσματικό μοντέλο rojo kai veiga; Χρονικότητα; Χρονική μετατόπιση; Ορθές και μετατοπισμένες χρήσεις; Προτερόχρονο, ταυτόχρονο, υστερόχρονο
Χώρα
Ισπανία
Γλώσσα
Ισπανικά
Άλλα στοιχεία
529 σ., εικ., ευρ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)