Η ανάλυση της διαγλώσσας που παράγεται από έλληνες φοιτητές κατά την εκμάθηση της ισπανικής ως ξένης γλώσσας: επιδράσεις της μητρικής και της ιταλικής ως ξένης γλώσσας

Περίληψη

Σκοπός της παρούσας ερευνητικής εργασίας είναι η ανάδειξη των δυσκολιών που αντιμετωπίζουν οι Έλληνες ενήλικες σπουδαστές της Ισπανικής ως τρίτη γλώσσα (Γ3) με δεύτερη γλώσσα (Γ2) την Ιταλική και η συμβολή στη διδακτική των Ισπανικών ως ξένη γλώσσα (ΞΓ) από μαθητές που ήδη κατέχουν τα Ιταλικά ως ΞΓ. Η αντιπαραθετική ανάλυση των δεδομένων της έρευνας που έχει διεξαχθεί για αυτό το σκοπό επιχειρεί να αναδείξει σε πιο βαθμό η Γ2 (Ιταλική) επηρεάζει την εκμάθηση της Γ3 (Ισπανική). Η συγκεκριμένη έρευνα επικεντρώνεται στην Ανάλυση των Λαθών (ΑΛ) που προκύπτουν κατά τη διαδικασία εκμάθησης της Ισπανικής ως τρίτη γλώσσα (Γ3), και την αντιπαραβάλλει με την ανάλυση των σωστών γλωσσικών παραγωγών.Μεθοδολογία της έρευνας Η έρευνα οργανώνεται σε δύο φάσεις: Μια πρώτη πιλοτική έρευνα έγινε βασιζόμενη στην ανάλυση των γραπτών διαγωνισμάτων εκατό σπουδαστών της Ισπανικής του Ινστιτούτου Ξένων Γλωσσών του Πανεπιστημίου Αθηνών (επιπέδου μέσου και μέσου προχωρημένου), για να εντοπισθούν οι τομείς με τις ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

Por una parte, el siguiente trabajo de investigacion tiene por objeto subrayar las dificultades que se plantean a los estudiantes griegos cuya lengua segunda (L2) es el italiano durante el aprendizaje del espanol como lengua tercera (L3) y, por otra, contribuir a la didactica del espanol como lengua extranjera (LE). El analisis contrastivo de los resultados de la investigacion trata de demostrar hasta que punto la L2 influye en el aprendizaje de la L3. Dicha investigacion se concentra en el Analisis de Errores (AE) que aparecen durante el proceso de aprendizaje del espanol como lengua tercera (L3) y que son contrastados luego con las producciones de lengua correctas. Metodologia de la investigacion La investigacion se hizo en dos fases: una primera investigacion piloto basada en el analisis de las pruebas escritas de 100 estudiantes de espanol del Instituto de Lenguas Extranjeras de la Universidad de Atenas (nivel medio y medio avanzado) permitio localizar las dificultades mayores y ma ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/19197
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/19197
ND
19197
Εναλλακτικός τίτλος
Analisis de la interlengua producida por estudiantes griegos durante el aprendizaje del espanol como lengua extranjera. Influencia de la lengua materna y del italiano como lengua extranjera
Συγγραφέας
Μέλλα, Αλεξάνδρα του Μάσσιμο
Ημερομηνία
2006
Ίδρυμα
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ). Σχολή Φιλοσοφική. Τμήμα Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας
Εξεταστική επιτροπή
Ζώρας Γεράσιμος
Μικρός Γεώργιος
Φουντοπούλου Μαρία-Ζωή
Πριοβόλου Στυλιανή
Minitti-Γκώνια Domenica
Χαραλαμπάκης Χριστόφορος
Crida Carlos
Επιστημονικό πεδίο
Ανθρωπιστικές Επιστήμες και ΤέχνεςΓλώσσα και Λογοτεχνία
Λέξεις-κλειδιά
Μεταγλωσσική συνείδηση; Εκμάθηση της γ3; Διαγλώσσα και νέα θεώρηση του λάθους; Αλληλεπιδραστική προσέγγιση στην τάξη; Μοντέλο του εσωτερικού ελέγχου του krashen; Ξένη γλώ και δεύτερη γλώσσα; Γλωσσική παρεμβολή και γλωσσική μεταφορά; Διαγλωσσική επίδραση
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
2 τ. (371 ; 82 σ.), εικ., ευρ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)