Μελέτη της αιτιοπαθογένειας των ελκών εκ κατακλίσεως και καθορισμός σύγχρονου πρωτοκόλλου για την πρόληψη αυτών σε ασθενείς μετά καρδιοχειρουργική επέμβαση

Περίληψη

Τα έλκη από κατάκλιση παραμένουν ένα σοβαρό ιατροκοινωνικό πρόβλημα, που αφορά κυρίως ασθενείς της ομάδας υψηλού κινδύνου. Η μεγάλη συχνότητα του φαινομένου καθώς και οι σοβαρές κοινωνικές οικονομικές επιπτώσεις, επιβάλλουν έντονη περαιτέρω ενημέρωση και ενεργοποίηση Ιατρών και Νοσηλευτών στην θεραπευτική αντιμετώπιση και ιδιαίτερα στην πρόληψη εμφάνισης κατακλίσεων σε κατακεκλιμένους υπερήλικες, σε ασθενείς υπό κωματώδη κατάσταση και σε παραπληγικούς. Η παρούσα μελέτη περιλαμβάνει 100 ασθενείς μετά από καρδιοχειρουργική επέμβαση με συχνότητα εμφάνισης οξέων κατακλίσεων σε ποσοστό 6%.Η εφαρμογή του πρωτοκόλλου μας για την κλινική πρακτική στην αξιολόγηση και κατηγοριοποίηση σε διάφορες κλίμακες των κατακλίσεων, αποδεικνύεται απαραίτητη ως χρήσιμο εργαλείο στην επιλογή της θεραπευτικής παρέμβασης και των μεθόδων πρόληψης και αποτελεί την μόνη αποτελεσματική μέθοδο για την αξιολόγηση που απαιτείται στην διεργασία αλλαγής και συνεχούς αναβάθμισης της σύγχρονης νοσηλευτικής φροντίδας, ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

Bedsores still remain a serious medical and social problem, which mainly concerns patients of the high risk group. The high frequency of this phenomenon as well as the serious social and economic consequences, impose an intense further information and activation of the Doctors and Nurses on the therapeutic treatment and esρecially on the prevention of bedsores for the very old, the patients , who got into a coma and paraplegics. The present study contains 100 patients after a cardiosurgica1 operation with a percentage of appearence of acids: due tο bedsore, of 6%. The application of our protocol concerning the clinica1 practice ση the evaluation and categοrization in different scales of bedsores proves to be necessary as a useful tool for the selection of the therapeutic interνention and prevention methods and constitutes the on1y efficient method for the eva1uation required during the change session and continuously upgrading procedures of the modem nursing care, for the assurance of ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/21110
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/21110
ND
21110
Εναλλακτικός τίτλος
Study of the pathogenesis causes of bedsores and determination of a modern protocol for the causes prevention to patients who have had a cardiosurgical operation
Συγγραφέας
Βλάχβεης, Μενέλαος του Χρήστος
Ημερομηνία
2007
Ίδρυμα
Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης (ΔΠΘ). Τμήμα Ιατρικής. Τομέας Νευρικού Συστήματος και Αισθητηρίων Οργάνων. Κλινική Δερματολογική
Εξεταστική επιτροπή
Κουσκούκης Κωνσταντίνος
Μαρούλης Γεώργιος
Μπουνόβας Αναστάσιος
Μπουγιούκας Γεώργιος
Δημητρίου Θέσπις
Παπαδόπουλος Νικόλαος
Καρπούζης Αντώνιος
Επιστημονικό πεδίο
Ιατρική και Επιστήμες ΥγείαςΚλινική Ιατρική
Λέξεις-κλειδιά
Έλκη εκ πιέσεως; Έλκη εκ κατακλίσεων
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
165 σ., εικ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)