Οι λειτουργικές κατηγορίες στον ελληνικό αγραμματισμό

Περίληψη

Αντικείµενο της παρούσας µελέτης είναι η διερεύνηση της υπόστασης των λειτουργικών κατηγοριών στα ελληνόφωνα άτοµα µε αγραµµατισµό. Ειδικότερα, οι προς διερεύνηση λειτουργικές κατηγορίες είναι o συµπληρωµατικός δείκτης (Σ∆), η άρνηση, η συµφωνία, ο χρόνος και η όψη. Ο έλεγχος αυτών των κατηγοριών, που αφορά τόσο την παραγωγή όσο και την κατανόηση, πραγµατοποιείται µέσω της διενέργειας µιας σειράς από δοµηµένες δοκιµασίες, όπως είναι η δοκιµασία εκµαίευσης ερωτήσεων, η δοκιµασία διάταξης συστατικών, η δοκιµασία κρίσης αληθειακής τιµής, η δοκιµασία συµπλήρωσης πρότασης, η δοκιµασία κρίσης γραµµατικότητας πρότασης κ.ά. Επίσης, πέρα από τις παραπάνω λειτουργικές κατηγορίες, εξετάζεται και η επίδραση άλλων παραµέτρων στην αγραµµατική επίδοση, όπως είναι η συχνότητα και η (µορφολογική) οµαλότητα του ρήµατος, καθώς και η δοµική πολυπλοκότητα της πρότασης. Το θεωρητικό πλαίσιο αυτής της µελέτης, πέρα από τις έννοιες που συνδέονται µε την αφασία και τον αγραµµατισµό και πέρα από τα ευρήµατα και ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

The present study, which is conducted within the general framework of Generative Grammar (Chomsky, 1981; 1995 and thereafter), investigates the ability of three Greek-speaking agrammatic aphasics to handle (in both production and comprehension) a number of functional categories: Complementizer (C), Negation (Neg), Agreement (Agr), Tense (T), and Aspect (Asp). To test these categories, a series of structured tasks were administered (e.g. question elicitation task, constituent ordering task, truth-value judgement task, sentence completion task, sentence grammaticality judgement task, sentence completion task, sentence grammatically judgement task, sentence repetition task, etc). Apart from the afore-mentioned categories, the effect of some other variables on the agrammatic performance was also explored, such as the frequency of occurrence and the morphological regularity of the verb, as well as the structural complexity of the sentence. One of the principle goals of this study is to test ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/21227
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/21227
ND
21227
Εναλλακτικός τίτλος
Functional categories in greek agrammatism
Συγγραφέας
Φυνδάνης, Βαλάντης
Ημερομηνία
2009
Ίδρυμα
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ). Σχολή Φιλοσοφική. Τμήμα Φιλολογίας. Τομέας Γλωσσολογίας
Εξεταστική επιτροπή
Αναστασιάδη-Συµεωνίδη Άννα
Βαρλοκώστα Σπυριδούλα
Τσαπκίνη Κυράνα
Τσιµπλή Ιάνθη - Μαρία
Σταύρου - Σηφάκη Μελίτα
Παπαδοπούλου ∆έσποινα
Θεοδωροπούλου Μαρία
Επιστημονικό πεδίο
Ανθρωπιστικές Επιστήμες και ΤέχνεςΓλώσσα και Λογοτεχνία
Λέξεις-κλειδιά
Αφασία; Αγραμματισμός; Νευρογλωσσολογία; Λειτουργικές κατηγορίες (Χρόνος, Συμφωνία, Όψη, Αρνηση, Συμπληρωματικός δείκτης); Συντακτική διαταραχή; Πόροι επεξεργασίας; Μνήμη εργασίας (Βραχυπρόθεσμη μνήμη); Ερμηνεύσιμα χαρακτηριστικά
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
xiv, 422 σ., εικ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)