Διερεύνηση της δυνατότητας αύξησης της διηλεκτρικής αντοχής ανομοιογενών διάκενων: σμίκρυνση διάκενων γραμμών υψηλών τάσεων

Περίληψη

Διερευνήθηκε ο μηχανισμός διάσπασης ανομοιογενών διακένων αγωγού-πλαισίου και αγωγού-ράβδου μήκους 50 cm υπό σύνθετες υψηλές τάσεις, ήτοι εφαρμόζοντας κρουστική υψηλή τάση στον αγωγό και συνεχή υψηλή τάση στο πλαίσιο ή τη ράβδο. Τα αποτελέσματα συγκρίθηκαν με τα αντίστοιχα διάκενα γειωμένου πλαισίου ή ράβδου. Μελετήθηκαν οι επιδράσεις της μορφής της επιβαλλόμενης κρουστικής τάσης στον αγωγό, της διαμέτρου του αγωγού, της τιμής της προϋπάρχουσας αρνητικής συνεχούς τάσης που εφαρμόζεται στο πλαίσιο ή στη ράβδο και της απόλυτης υγρασίας στην κατανομή της τάσης διάσπασης. Ο μηχανισμός διάσπασης αποσαφηνίζεται σε σχέση με τις παραμέτρους επίδρασης με έμφαση στην επίδραση της απόλυτης υγρασίας. Στο διάκενο αγωγού-ράβδου η αρνητική πόλωση της ράβδου μπορεί να οδηγήσει σε σημαντική αύξηση της διηλεκτρικής αντοχής του, ακόμα και σε διπλασιασμό της τάσης διάσπασης, ανάλογα με τη θέση της ράβδου σε σχέση με το σημείο τροφοδότησης του αγωγού. Το φαινόμενο αυτό εξαρτάται από την έκταση των DC εκκεν ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

The breakdown mechanism was investigated for two non-homogenous gaps, a conductor-plane gap and a conductor-rod one of 50 cm length under composite voltage, hence applying impulse voltage on the conductor and negative direct voltage on the plane or the rod. The results were compared with the same gaps when the plane or the rod was earthed. The purpose was to investigate the influence of the applied impulse voltage on the rod, the diameter of the rod, the applied DC voltage and the absolute humidity in the voltage breakdown distribution. The parameters influencing the breakdown mechanism are clarified with accent in the absolute humidity. For the conductor-rod gap the negative pre-stress of the rod results in a significant increase of the dielectric strength even doubling the voltage breakdown in conjunction with the rod position regarding the conductor lead of the impulse voltage. This effect depends upon the DC corona extend on both electrodes and can be observed beyond a certain valu ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/20413
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/20413
ND
20413
Συγγραφέας
Υάκινθος, Χαράλαμπος (Πατρώνυμο: Γεώργιος)
Ημερομηνία
2009
Ίδρυμα
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ). Σχολή Πολυτεχνική. Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών. Τομέας Ηλεκτρικής Ενέργειας. Εργαστήριο Υψηλών Τάσεων
Εξεταστική επιτροπή
Στασινόπουλος Κωνσταντίνος
Μικρόπουλος Παντελής
Σταθόπουλος Ιωάννης
Τοπαλής Φραγκίσκος
Σπύρου Νικόλαος
Πυργιώτη Ελευθερία
Παπαγιάννης Γρηγόριος
Επιστημονικό πεδίο
Επιστήμες Μηχανικού και Τεχνολογία
Επιστήμη Ηλεκτρολόγου Μηχανικού, Ηλεκτρονικού Μηχανικού, Μηχανικού Η/Υ
Λέξεις-κλειδιά
Υψηλές τάσεις; Σμίκρυνση διάκενων; Τάση διάπλασης; Διηλεκτρική αντοχή
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
236 σ., παραρτήματα, εικ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)