Το δάσος ως αντικείμενο περιβαλλοντικής εκπαίδευσης στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση

Περίληψη

Θέμα της έρευνάς μας είναι η αποτύπωση των περιβαλλοντικών γνώσεων, στάσεων και συμπεριφοράς των μαθητών που ολοκληρώνουν τον κύκλο σπουδών και συμπεριφοράς τους στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση. Για το σκοπό αυτό πραγματοποιήθηκε ανάλυση περιβαλλοντικού περιεχομένου-εστιάζοντας στο δασικό οικοσύστημα-επί του συνόλου των διδακτικών εγχειριδίων του δημοτικού σχολείου, καθώς και δημοσκόπηση μέσω ερωτηματολογίου σε 1219 μαθητές της Στ' τάξης δημοτικού που κατοικούν σε αστικές, ημιαστικές, πεδινές και ορεινές περιοχές της Μακεδονίας. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα διαπιστώθηκε ότι η ικανοποιητική απόδοση των μαθητών σε θέματα γνώσεων βελτιώνεται σημαντικά με τη συμμετοχή τους σε προγράμματα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και ότι κατά κανόνα οι μαθητές που διαβιούν σε περιβαλλοντικά υποβαθμισμένες περιοχές εμφανίζουν μεγαλύτερη ευαισθησία και διάθεση ανάληψης πρωτοβουλιών για τη σωτηρία των δασών μας. Οι μαθητές δε, κάτοικοι των ορεινών περιοχών εκδηλώνουν την ανησυχία τους για την πλημμελή φύλαξη των ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

Subject of our research is the identification of pupils' environmental knowledge, attitude and behavior. For this aim an environmental content analysis-focusing in forest-of the whole books of the primary school has been carried out. Also a questionnaire has been filled by 1219 pupils of 6th class, who live in urban, semi-urban, plain and mountainous areas of Macedonia. According to the results, it has been find out that the satisfactory results of pupils in knowledge matters, have a significant improvement after their participation in programs of environmental education. Also, the pupils who live in environmental decomposed areas appear to be more sensitive and are willing to undertake initiative for the salvation of our forests. Pupils who live in mountainous areas are very concerned about their inadequate protection and talk about the need of taking measures for their protection. Taking under consideration, the results of the research, the major deficiencies of school books and chil ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/20379
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/20379
ND
20379
Εναλλακτικός τίτλος
Forest as an object of environmental education in primary education
Συγγραφέας
Γαλυφιανάκη, Ευλαμπία (Πατρώνυμο: Σωκράτης)
Ημερομηνία
2007
Ίδρυμα
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ). Σχολή Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος
Εξεταστική επιτροπή
Καραμέρης Αθανάσιος
Παπασταύρου Αναστάσιος
Σμύρης Παύλος
Γούπος Χρήστος
Ισπικούδης Ιωάννης
Πιπερόπουλος Γεώργιος
Γεωργόπουλος Αλέξανδρος
Επιστημονικό πεδίο
Φυσικές Επιστήμες
Γεωεπιστήμες και Επιστήμες Περιβάλλοντος
Κοινωνικές Επιστήμες
Εκπαίδευση
Λέξεις-κλειδιά
Περιβαλλοντική εκπαίδευση; Πρωτοβάθμια εκπαίδευση; Δάση; Μαθητές δημοτικού; Περιβαλλοντικές γνώσεις; Εκπαιδευτικό υλικό; Ερωτηματολόγια; Ανάλυση περιεχομένου
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
760 σ., εικ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)