Γραμματικά λάθη των μαθητών της νέας ελληνικής ως δεύτερης γλώσσας και η κωδικοποίησή τους βάσει ηλεκτρονικών σωμάτων κειμένων

Περίληψη

Στη διατριβή επιχειρείται η ανάλυση συγκεκριμένων κατηγοριών των λαθών γραμματικότητας, δηλαδή των μορφολογικών και συντακτικών λαθών, τα οποία παρουσιάζονται σε γραπτά κείμενα παραγόμενα από μαθητές της νέας ελληνικής ως δεύτερης γλώσσας σε συνθήκες εξετάσεων πιστοποίησης της ελληνομάθειάς τους για το επίπεδο Β2. Η μελέτη των λαθών αυτών βασίζεται στη θεωρία της διαγλώσσας, η οποία τα προσεγγίζει ως ενδείξεις έλλειψης γλωσσικής ικανότητας των μαθητών στη δεύτερη γλώσσα με συστηματικό χαρακτήρα. Οι ελλείψεις αυτές θεωρούνται αναπόσπαστο μέρος αυτού που ονομάζουμε διαγλώσσα, δηλαδή του ενδιάμεσου γλωσσικού συστήματος των μαθητών, το οποίο διακρίνεται τόσο από τη μητρική τους γλώσσα όσο και από τη γλώσσα-στόχο και αποτελεί φυσικό και αναπόφευκτο στάδιο της γλωσσικής εκμάθησης. Συγκεκριμένα, επιχειρείται σε πρώτη φάση η συστηματική συλλογή, οργάνωση, ταξινόμηση και κωδικοποίηση των λαθών των μαθητών της νέας ελληνικής με χρήση των μεθοδολογικών εργαλείων της Υπολογιστικής Ανάλυσης Λαθών. ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

The thesis offers an analysis of specific categories of grammaticality errors such as morphological and syntactic errors, which occur in short written essays produced by learners of Greek as a second language (GL2) during their exams of attainment in Greek for the B2 level. The study of these errors is based on the theory of interlanguage that views errors as evidence of learners’ lack of competence in L2 that occur systematically. Such shortcomings are considered as integral characteristics of the transitional linguistic system used by learners called interlanguage, which deviates both from their mother tongue and the target language, and is a natural and unavoidable stage of L2 acquisition.More specifically, a systematic collection, organization, classification and coding of GL2 learners’ errors is undertaken through the use of the methodological tools of Computer-aided Error Analysis. These tools are the development of a relatively representative error-tagged Computer Learner Corpus ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/44648
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/44648
ND
44648
Εναλλακτικός τίτλος
Coding of grammatical errors of learners of modern Greek as a second language based on computer corpora.
Συγγραφέας
Τζιμώκας, Δημήτριος (Πατρώνυμο: Νικόλαος)
Ημερομηνία
2018
Ίδρυμα
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ). Σχολή Φιλοσοφική. Τμήμα Φιλολογίας
Εξεταστική επιτροπή
Μαρκόπουλος Γεώργιος
Γούτσος Διονύσης
Ιακώβου Μαρία
Μικρός Γεώργιος
Μπέλλα Σπυριδούλα
Σπυρόπουλος Βασίλειος
Τσαγγαλίδης Αναστάσιος
Επιστημονικό πεδίο
Ανθρωπιστικές Επιστήμες και ΤέχνεςΓλώσσα και Λογοτεχνία
Λέξεις-κλειδιά
Λάθη μαθητών; Γλωσσικά λάθη; Γραμματικά λάθη; Μορφοσυντακτικά λάθη; Νέα Ελληνική γλώσσα; Δεύτερη γλώσσα; Ελληνική ως δεύτερη γλώσσα; Ηλεκτρονικό σώμα κειμένων; Ηλεκτρονικό σώμα μαθητικών κειμένων; Παραγωγή γραπτού λόγου; Ανάλυση λαθών; Προτάσεις τροποποίησης αναλυτικού προγράμματος; Διαγλώσσα; Ταξινομία λαθών; Επισημείωση λαθών; Απόψεις εκπαιδευτικών; Στατιστική ανάλυση αποτελεσμάτων; Αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
323 σ., πιν., σχημ., γραφ.
Ειδικοί όροι χρήσης/διάθεσης
Το έργο παρέχεται υπό τους όρους της δημόσιας άδειας του νομικού προσώπου Creative Commons Corporation:
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)