Εκτίμηση της οικολογικής ποιότητας των απορροών από διαφορετικές μεθόδους επεξεργασίας των ελαιουργικών αποβλήτων

Περίληψη

Η Ελλάδα α?οτελεί μία α?ό τις βασικές ελαιο?αραγωγικές χώρες, καλύ?τοντας το 17% της ?αγκόσμιας ?αραγωγής. Η ?αραγωγική διαδικασία λαμβάνει χώρα σε ελαιοτριβεία φυγοκεντρικού τύ?ου τριών φάσεων και δύο φάσεων. Στην ?ρώτη ?ερί?τωση, ?αράγονται τρεις εκροές, το ελαιόλαδο, το υγρό α?όβλητο και η ?αχύρευστη ελαιο?υρήνα. Στη δεύτερη ?ερί?τωση, εκτός α?ό το ελαιόλαδο ?ροκύ?τει και ένα ?αχύρευστο ?αρα?ροϊόν, η υγρή ελαιο?υρήνα. Τα ?αρα?ροϊόντα της ελαιο?αραγωγικής διαδικασίας, λόγω της α?ευθείας διάθεσης στο έδαφος ή στα ?οτάμια ή στη θάλασσα, ε?ιδρούν δυσμενώς και στο ?εριβάλλον λόγω του υψηλού οργανικού φορτίου και της τοξικής δράσης ορισμένων συστατικών τους. Για το λόγο αυτό υ?άρχουν ολυάριθμες βιβλιογραφικές αναφορές σχετικές με μεθόδους ε?εξεργασίας του α?οβλήτου, ?ου αφορούν σε φυσικές, χημικές, βιολογικές μεθόδους, με τις τελευταίες να είναι ?ιο διαδεδομένες και να θεωρούνται ?ιο α?οτελεσματικές. Η ?αρούσα μελέτη στοχεύει στην εκτίμηση του κινδύνου του ελαιουργικού α?οβλήτου για το υδ ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

Greece is one of the major olive oil producing countries, covering 17% of the worldwide production. In the recent years, the productive process takes place in centrifugal type olive oil mills of three phases and two phases. In the first case, three outflows are produced, the olive oil, the liquid wastewaters and oil-stone. In the second case, apart from olive oil, the by-product is a semi-solid waste called olive pulp. The by-products of the olive oil process provoke serious repercussions to the environment from the uncontrolled disposal to the soil and to the rivers or to the sea, because of the high organic load and the especially toxic action of certain components. For this reason many bibliographic reports exist regarding treatment methods of this waste, which include physical, chemical and biological methods, with the last to be considered more effective. The present study aims to the risk assessment of olive oil mill wastewaters (OMW) posed to aquatic ecosystems and to the estima ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/19024
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/19024
ND
19024
Εναλλακτικός τίτλος
Estimation of the ecological quality of olive oil mill effluents after different treatment methods
Συγγραφέας
Ρούβαλη, Αγγελική (Πατρώνυμο: Χρήστος)
Ημερομηνία
2009
Ίδρυμα
Πανεπιστήμιο Πατρών. Σχολή Θετικών Επιστημών. Τμήμα Βιολογίας. Τομέας Βιολογίας Ζώων
Εξεταστική επιτροπή
Ηλιοπούλου-Γεωργουδάκη Ιωάννα
Λυμπεράτος Γεράσιμος
Κουτσικόπουλος Κωνσταντίνος
Κασπίρης Παναγιώτης
Κούγκολος Αθανάσιος
Βενιέρη Δανάη
Νταϊλιάνης Στέφανος
Επιστημονικό πεδίο
Φυσικές ΕπιστήμεςΒιολογία
Λέξεις-κλειδιά
Απόβλητα ελαιοτριβείων; Τοξικότητα; Απόβλητα, Επεξεργασία
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
291 σ., εικ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)