Ανάλυση ανιόντων με φθορισμομετρία ακτίνων χ

Περίληψη

Στην παρούσα διατριβή εφαρμόστηκε μια νέα μέθοδος ανάλυσης χημικής ειδοταυτοποίησης και ανίχνευσης στοιχείων με ιδιαίτερη περιβαλλοντική σημασία κάνοντας χρήση ανιοντικών εκλεκτικών μεμβρανών και ανάλυση αυτών μέσω της τεχνικής της TXRF. Πιο συγκεκριμένα η αναλυτική μεθοδολογία περιλαμβάνει τη δημιουργία και την εφαρμογή μηχανισμών χημικής ειδοταυτοποίησης στοιχείων του Περιοδικού Πίνακα τα οποία εξαιτίας των διαφορετικών χημικών μορφών τους (κυρίως αριθμού οξείδωσης)παρουσιάζουν διαφορετική χημική συμπεριφορά ως προς την τοξικότητα και τη βιοδιαθεσιμότητα τους προς τους ζωντανούς οργανισμούς καθώς και τις επιπτώσεις τους σε αυτούς. Χαρακτηριστικά παραδείγματα που εξετάζονται στην παρούσα εργασία αποτελεί η διάκριση του ιδιαίτερα τοξικού εξασθενούς χρωμίου από το τρισθενές, όπως και η διάκριση ανάμεσα στα βρωμιούχα και τα βρωμικά ιόντα τα οποία είναι παραπροιόντα της οζονόλυσηςκαι ιδιαίτερα τοξικά. Επίσης επιτυγχάνεται ποσοτική και ποιοτική ανάλυση χημικών στοιχείων(Αρσενικού, Βαναδίου ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

The present thesis is proposing a new method of analysis of chemical speciation and elemental detection with environmental significance by using anion selective membrane and analyzing them with TXRF. Specifically this method include the production and application of a mechanism of chemical speciation of elements of periodic table that due to their different form have different toxicity, bioavailability and effect on living organisms. Also a qualitative and quantitative detection of chemical elements is presented that have anionic form in water solutions. The above procedure is accomplished by the use of anion selective membrane, an analytical tool which allows the selective bound of the desirable element on a membrane polymer matrix. This polymer structure is immobilized on a quartz that have been enriched with certain chemical reagents which provide the membrane with anionic activity and selectivity towards their ability to complex several elements. Typical examples that are examined ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/18975
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/18975
ND
18975
Εναλλακτικός τίτλος
Anion analysis with x ray fluoresence
Συγγραφέας
Χατζησταύρος, Βασίλειος του Σπυρίδων
Ημερομηνία
2010
Ίδρυμα
Πολυτεχνείο Κρήτης. Γενικό Τμήμα. Τομέας Χημείας
Εξεταστική επιτροπή
Καλλίθρακας-Κόντος Νικόλαος
Γεντεκάκης Ιωάννης
Στράτης Ιωάννης
Καλοκαιρινός Αντώνιος
Ζαχαριάδης Γεώργιος
Κονσολάκης Μιχαήλ
Μαραβελάκη Παγώνα
Λέξεις-κλειδιά
Φθορισμομετρία ακτίνων χ; Εκλεκτικές ανιοντικές μεμβράνες; Χημική ειδοταυτοποίηση; Εξασθενές χρώμιο; Βρωμικά ιόντα
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
216 σ., εικ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)