Μελέτη στοχαστικών συστημάτων με χρήση μη γραμμικών μοντέλων: εφαρμογές σε προβλήματα νευροφυσιολογίας

Περίληψη

Στην παρούσα διδακτορική διατριβή εξετάστηκε αρχικά η συσχέτιση μεταξύ των γεγονότων δύο ή τριών σημειακών ανελίξεων. Για το σκοπό αυτό, ορίστηκαν και μελετήθηκαν οι εκτιμητές των συναρτήσεων γινομένου και συσσώρευσης των προσαυξήσεων στάσιμων σημειακών ανελίξεων. Οι εκτιμητές αυτοί βασίζονται σε στατιστικές συναρτήσεις από το πεδίο του χρόνου και της συχνότητας. Κατόπιν, ορίσαμε παραμέτρους στο πεδίο του χρόνου, που είναι κατάλληλες για την εξέταση της συσχέτισης μεταξύ δύο (λόγος γινομένου) ή τριών στάσιμων σημειακών ανελίξεων (δεσμευμένες πυκνότητες έντασης). Όταν η υπόθεση της ανεξαρτησίας των σημειακών ανελίξεων απορρίπτεται τότε αυτές οι παράμετροι μας επιτρέπουν να αξιολογήσουμε την ένταση της εξάρτησης για τις διάφορες τιμές της χρονοκαθυστέρησης μεταξύ των γεγονότων. Η στατιστική συμπερασματολογία για το λόγο γινομένου στηρίζεται στις φασματικές πυκνότητες ανώτερης τάξης (μέχρι και τέταρτης), η οποία μας παρέχει βελτιωμένα αποτελέσματα με τη χρήση παραγόντων σύγκλισης, ενώ η σ ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

In the present doctoral thesis was initially examined the cross-correlation between the events of two or three point processes. For this aim, the estimators of the product and cumulant densities of the increments of stationary point processes were defined and studied. These estimates are based on statistical functions from the time and the frequency domain. Then, we defined parameters in the time domain, suitable for the examination of the cross-correlation between two (product ratio) or three stationary point processes (conditional intensities). When the hypothesis of independence of point processes is rejected, these parameters allow evaluating the strength of association for various values of lagtime between the events. The statistical inference for the product ratio is based on spectral analysis and spectral densities of higher order (up to forth), which provide improved results using convergence factors, since the statistical inference for the conditional intensities is based on t ...
περισσότερα
Πρέπει να είστε εγγεγραμένος χρήστης για έχετε πρόσβαση σε όλες τις υπηρεσίες του ΕΑΔΔ  Είσοδος /Εγγραφή

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/18508
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/18508
ND
18508
Εναλλακτικός τίτλος
Study of stochastic systems using non linear models: applications to neurophysiological problems
Συγγραφέας
Καραβασίλης, Γεώργιος
Ημερομηνία
2009
Ίδρυμα
Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης (ΔΠΘ). Πολυτεχνική Σχολή. Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών
Εξεταστική επιτροπή
Ρήγας Αλέξανδρος
Μωυσιάδης Πολυχρόνης
Παπασχοινόπουλος Γαρύφαλλος
Σεργιάδης Γεώργιος
Παύλος Γεώργιος
Διαμαντίδης Δημήτριος
Χαμζάς Χριστόδουλος
Επιστημονικό πεδίο
Μηχανική & Τεχνολογία
Επιστήμες Ηλεκτρολόγου Μηχανικού, Ηλεκτρονικού Μηχανικού & Μηχανικού Η/Υ
Λέξεις-κλειδιά
Στάσιμες σημειακές ανελίξεις; Ανάλυση στο πεδίο του χρόνου; Συναρτήσεις γινομένου και συσσώρευσης; Ανάλυση στο πεδίο της συχνότητας; Συναρτήσεις φασματικών πυκνοτήτων; Στοχαστικά συστήματα; Νευρομυϊκό σύστημα; Στατιστικό λογισμικό R
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
143 σ., εικ.