Διερεύνηση απόψεων στελεχών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας σε σχέση με την εισαγωγή της Γαλλικής Γλώσσας στο Δημοτικό σχολείο

Περίληψη

Στην παρούσα εργασία καταγράφονται, διερευνώνται και αποτιμώνται οι απόψεις των εκπαιδευτικών-στελεχών Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας σε σχέση με την εφαρμογή της εισαγωγής της δεύτερης ξένης γλώσσας στο Ελληνικό Δημοτικό Σχολείο. Στο Πρώτο Μέρος της εργασίας παρουσιάζεται το Θεωρητικό Πλαίσιο της εργασίας, για τη διαμόρφωση του οποίου αξιοποιήθηκε η νέο-θεσμική θεωρία του Scott, η οποία και αποτέλεσε τη βάση για την ανάλυση του υπό διερεύνηση ζητήματος. Αναφέρονται οι τρεις άξονες ανάλυσης τους οποίους εισηγείται ο Scott για τη διερεύνηση αλλαγών σε θεσμικό επίπεδο εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, δηλαδή των σχολικών μονάδων. Για την πλήρη θεωρητική, εμπειρική και ποιοτική κάλυψη του ζητήματος της εισαγωγής της δεύτερης ξένης γλώσσας στο Ελληνικό Δημοτικό Σχολείο, με βάση την κοινή Ευρωπαϊκή τάση για την προώθηση της γλωσσομάθειας, γίνεται εκτενής αναφορά στο σχετικό Ευρωπαϊκό ρηματικό λόγο. Επίσης παρουσιάζονται οι βασικοί άξονες και το περιεχόμενο των αντίστοιχων ΔΕΠ ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

Lors ce devoir diplomatique on va marquer, explorer et apprecier les opinions des enseignants cadres de l’enseignement primaire aux ecoles de la Peripherie de la Grece de l’est par rapport a l’application de l’introduction de la deuxieme langue etrangere a l’ecole primaire grecque. A la premiere partie de ce devoir, on va presenter le Cadre Theorique du sujet, pour l’elaboration duquel on a fait valoir la theorie neo- institutionnelle de Scott, qui etait la base pour l’analyse du sujet. On se refere aux trois axes d’analyse, qui introduisent Scott pour l’exploration des changements au niveau institutionnel des etablissements. Pour eclaircir plus le sujet de cote theorique et empirique du sujet de l’introduction de la deuxieme langue etrangere `a l’ecole primaire grecque, en se basant sur la tendance europeenne pour la promotion de l’apprentissage des langues etrangeres, ou il y a une reference au discours europeen. Ensuite sont presentes les axes fondamentaux et le contenu des DEPPS e ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/17888
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/17888
ND
17888
Συγγραφέας
Καμίτση, Ελισάβετ του Νικόλαος
Ημερομηνία
2008
Ίδρυμα
Πανεπιστήμιο Πατρών. Σχολή Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών. Τμήμα Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης
Εξεταστική επιτροπή
Καρατζιά-Σταυλιώτη Ελένη
Μπουζάκης Ιωσήφ
Σπινθουράκη Ιουλία-Αθηνά
Επιστημονικό πεδίο
Κοινωνικές Επιστήμες
Εκπαίδευση
Λέξεις-κλειδιά
Απόψεις; Αποτίμηση; Καταγραφές; Στελέχη; Πρωτοβάθμια εκπαίδευση; Γαλλική γλώσσα
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
116 σ., εικ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)