Μελέτη του μηχανισμού της φωτοχημικής κυκλοπροσθήκης του φουλερενίου C60 με αλκένια

Περίληψη

Η παρούσα διδακτορική διατριβή περιλαμβάνει τη μελέτη μηχανισμού φωτοχημικών αντιδράσεων κυκλοπροσθήκης αλκενίων στο φουλερένιο C60 και της θερμικής προσθήκης του διφαινυλομεθανίου στο (C59N)2. Στο Πρώτο Κεφάλαιο εξετάζεται ο μηχανισμός της [2+2] φωτοχημικής κυκλοπροσθήκης του β,β-διμεθυλο-p-μεθοξυστυρενίου με το C60. Για το σκοπό αυτό συντέθηκαν τα κατάλληλα δευτεριωμένα υποστρώματα και μετρήθηκαν τα H/D α- και β- δευτεροταγή ισοτοπικά φαινόμενα, ενώ επίσης μελετήθηκε η στερεοχημεία της αντίδρασης. Τα αποτελέσματα αυτά έδειξαν, ότι η αντίδραση [2+2] κυκλοπροσθήκης λαμβάνει χώρα μέσω ενός σταδιακού μηχανισμού που περιλαμβάνει το σχηματισμό ενός διπολικού ή δίριζου ενδιαμέσου στο πρώτο και καθοριστικό για την ταχύτητα της αντίδρασης στάδιο. Στο δεύτερο στάδιο πραγματοποιείται κυκλοποίηση του ενδιαμέσου προς τα κυκλοβουτανικά προϊόντα. Στο Δεύτερο Κεφάλαιο πραγματοποιείται η ‘μελέτη-μοντέλο’ για τις κυκλοπροσθήκες αλκενίων με το C60. Αυτή η μελέτη περιλαμβάνει τη διερεύνηση της χημικής σ ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

This dissertation describes the reaction mechanism of photochemical cycloadditions of alkenes to C60 as well as thermal addition of diphenylmethane to (C59N)2. The principle findings are as follows: In the First Chapter, the mechanism of photochemical [2+2] cycloaddition of β,β- dimethyl-p-methoxystyrene to C60 was investgated. The stereochemistry and kinetic secondary isotope effects are in good agreement with a stepwise mechanism which proceeds through the formation of an open intermediate (dipolar or biradical) in the first and rate determining step, followed by a rapid ring closure in the second step. In the Second Chapter, the chemical reactivity of vinylcyclopropanes to the electrophilic reagent tetracyanoethylene (TCNE), which is known to procced through a dipolar mechanism, was examined. This study was used as a ‘model-study’ for cycloadditions of alkenes to C60. The results show that vinylcyclopropanes provide a powerfull mechanistic tool for studying not only biradical interm ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/17738
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/17738
ND
17738
Εναλλακτικός τίτλος
Mechanism of the photochemical cycloadditions of alkenes to C60 fullerene
Συγγραφέας
Χατζημαρινάκη, Μαρία
Ημερομηνία
2002
Ίδρυμα
Πανεπιστήμιο Κρήτης. Σχολή Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών. Τμήμα Χημείας
Εξεταστική επιτροπή
Ορφανόπουλος Μιχαήλ
Γανωτάκης Δημήτρης
Κατερινόπουλος Χαράλαμπος
Κουλαδούρος Ηλίας
Νταής Φώτης
Μιχαλόπουλος Νικόλαος
Στρατάκης Εμμανουήλ
Επιστημονικό πεδίο
Φυσικές Επιστήμες
Χημεία
Λέξεις-κλειδιά
Φουλερένια; Φωτοχημική κυκλοπροσθήκη; β.β-διμεθυλο-p-μεθοξυστυρένιο; Βινυλοκυκλοπροπάνια; Διάνοιξη τριμελούς δακτυλίου; Δευτεροταγές ισοτοπικό φαινόμενο; Δίριζο ενδιάμεσο
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
244 σ., εικ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)