Ευφυές σύστημα βελτιστοποίησης της αποπεράτωσης γλυπτών επιφανειών σε κέντρα κατεργασιών CNC

Περίληψη

Η παρούσα διδακτορική διατριβή ασχολείται με την ανάπτυξη ενός ευφυούς συστήματος βελτιστοποίησης της κατασκευής μηχανουργικών τεμαχίων με γλυπτές επιφάνειες. Ειδικότερα, για τα τεμάχια με γλυπτές επιφάνειες που κατασκευάζονται μέσω συμβατικών κατεργασιών αποβολής υλικού, εξετάζεται το στάδιο της αποπεράτωσης. Κύριος στόχος της αποπεράτωσης είναι να ικανοποιηθούν όλες οι μορφολογικές (π.χ. ανοχές διαστάσεων και γεωμετρίας) και ποιοτικές (π.χ. τραχύτητα επιφάνειας) απαιτήσεις που θα καταστήσουν το τεμάχιο σύμφωνο με τις τεχνικές του προδιαγραφές. Αυτό προϋποθέτει την κατάλληλη επιλογή των τιμών των παραμέτρων της κατεργασίας, έτσι ώστε να προσδοθούν στο τεμάχιο τα επιθυμητά χαρακτηριστικά. Τα σημαντικότερα εμπόδια για την επίτευξη του παραπάνω στόχου είναι τρία. Πρώτον, το γεγονός ότι δεν υπάρχει μοναδική αντιστοιχία μεταξύ των παραμέτρων της κατεργασίας και του αποτελέσματος της, δηλαδή δεν υπάρχει μόνο ένας συνδυασμός τιμών που να ικανοποιεί τις απαιτήσεις ακρίβειας. Δεύτερον, το γεγο ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/17261
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/17261
ND
17261
Εναλλακτικός τίτλος
Intelligent optimization system for sculptured surface finishing in CNC machine tools
Συγγραφέας
Μπενάρδος, Πανώριος (Πατρώνυμο: Γεώργιος)
Ημερομηνία
2008
Ίδρυμα
Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (ΕΜΠ). Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών. Τομέας Τεχνολογίας των Κατεργασιών
Εξεταστική επιτροπή
Βοσνιάκος Γεώργιος-Χριστόφορος
Μανωλάκος Δημήτριος
Γιαννακόγλου Κυριάκος
Κυριακόπουλος Κωνσταντίνος
Δεδούσης Βασίλειος
Μπιλάλης Νικόλαος
Μάμαλης Αθανάσιος
Επιστημονικό πεδίο
Επιστήμες Μηχανικού και ΤεχνολογίαΕπιστήμη Μηχανολόγου Μηχανικού
Λέξεις-κλειδιά
Βελτιστοποίηση; Γλυπτές επιφάνειες; Δύναμη κοπής; Δίκτυα, Νευρωνικά τεχνητά; Αλγόριθμοι, Γενετικοί
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
167 σ., εικ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)