Παραγωγή υποκατάστατου φυσικού αερίου και μεθανόλης για αποθήκευση ενέργειας

Περίληψη

Ο σκοπός της παρούσας διατριβής με τίτλο “Παραγωγή Υποκατάστατου Φυσικού Αερίου και Μεθανόλης για αποθήκευση ενέργειας” είναι ο σχεδιασμός και η βελτιστοποίηση των διεργασιών παραγωγής καυσίμων, με χρήση ηλεκτρικής ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ).Η παρούσα διατριβή είναι χωρισμένη σε 6 κεφάλαια. Το κεφάλαιο 1 παρουσιάζει το κίνητρο για την εκπόνηση της διατριβής και τη δομή της. Η ενεργειακή στρατηγική της Ευρωπαικής Ένωσης με ορίζοντα το 2030 και το 2050, θέτει συγκεκριμένους στόχους για τη μετάβαση σε ένα ενεργειακό σύστημα χαμηλών εκπομπών, με στόχο την αύξηση της ενεργειακής απόδοσης, της συμμετοχής των ΑΠΕ και της χρήσης ανανεώσιμων καυσίμων στον τομέα μεταφορών. Η παρούσα διατριβή επικεντρώνεται στα μελλοντικά σενάρια, όπου οι ΑΠΕ θα συμμετέχουν τουλάχιστον κατά 27% στο ενεργειακό μείγμα κάθε κράτους μέλους και το πλεόνασμα ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ θα χρησιμοποιείται ως αποθήκευση ενέργειας για την παραγωγή καυσίμων. Το Υποκατάστατο Φυσικού Αερίου και η μεθανό ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

The scope of the thesis with the title “Production of Substitute Natural Gas and Methanol for energy storage” is the process design and techno-economic evaluation of power to fuel technologies. The present thesis is divided in 6 chapters.Chapter 1 presents the motivation and structure of the thesis. The European Union (EU) energy strategy for 2030 and 2050 sets specific targets for the transition of the current European energy system towards a low carbon energy system with increased energy efficiency, increased share of Renewables Energy Sources (RES) and renewable transport fuels. The present thesis is focusing on future scenarios for the energy mix, where RES penetration is more than 27%, and the otherwise curtailed RES electricity is used as a mean for energy storage for the production of methanol as substitute for transportation fuels and other chemical derivatives and Substitute Natural Gas (SNG) as substitute for fossil natural gas. Power to Fuel concept involves the use of elect ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/41834
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/41834
ND
41834
Εναλλακτικός τίτλος
Production of substitute natural gas and methanol for energy storage
Συγγραφέας
Κουτσούμπα, Ευθυμία-Ιωάννα (Πατρώνυμο: Κωνσταντίνος)
Ημερομηνία
2017
Ίδρυμα
Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (ΕΜΠ). Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών. Τομέας Θερμότητας. Εργαστήριο Ατμοκινητήρων και Λεβήτων
Εξεταστική επιτροπή
Καρέλλας Σωτήριος
Κακαράς Εμμανουήλ
Πανόπουλος Κ.
Μαθιουδάκης κωνσταντίνος
Χουντάλας Δημήτριος
Gorner Klaus
Αργυρούσης Χ.
Επιστημονικό πεδίο
Επιστήμες Μηχανικού και ΤεχνολογίαΕπιστήμη Μηχανολόγου Μηχανικού
Επιστήμες Μηχανικού και ΤεχνολογίαΕπιστήμη Χημικού Μηχανικού
Λέξεις-κλειδιά
ΥΦΑ; Μεθανόλη; Αξιοποίηση άνθρακα; Μετατροπή και αποθήκευση ηλεκτρικής ενέργειας σε καύσιμα; Αεριοποίηση; Αποθήκευση ενέργειας; Δέσμευση CO2
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Αγγλικά
Άλλα στοιχεία
287 σ., εικ., πιν., σχημ., γραφ.
Ειδικοί όροι χρήσης/διάθεσης
Το έργο παρέχεται υπό τους όρους της δημόσιας άδειας του νομικού προσώπου Creative Commons Corporation:
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)