Μελέτη σύνθεσης και επιφανειακής τροποποίησης μαγνητικών νανοσωματιδίων για βιοϊατρικές εφαρμογές

Περίληψη

Ο σκοπός της διατριβής, ήταν η σύνθεση, επιφανειακή τροποποίηση και ο χαρακτηρισμός μαγνητικών νανοσωματιδίων (γ-Fe2O3, Fe3O4, MnFe2O4, Fe, FeCo, FePt) που είναι κατάλληλα για βιοϊατρικές εφαρμογές. Τα νανοσωματίδια παρασκευάστηκαν με μεθόδους υγρής χημείας όπως η θερμόλυση, η συγκαταβύθιση και η μέθοδος της τροποποιημένης πολυόλης ενώ ο χαρακτηρισμός τους έγινα με πληθώρα τεχνικών όπως XRD, TEM, SEM, φασματοσκοπία Μössbauer, FT-IR, TGA, VSM και SQUID. Συγκεκριμένα με τη μέθοδο της θερμόλυσης παρασκευάστηκαν οργανόφιλα νανοσωματίδια γ-Fe2O3 και Fe3O4, με ελεγχόμενο μέγεθος (2-20 nm) και στενή κατανομή μεγέθους και στην συνέχεια μετατράπηκαν σε υδρόφιλα, μέσω απλών διεργασιών σε γαλακτώματα, παρουσία κατιονικών ή ανιονικών επιφανειοδραστικών μορίων. Τέτοια νανοσωματίδια αποτελούνται από ένα οργανόφιλο και ένα υδρόφιλο φλοιό και θεωρούνται κατάλληλα για τον εγκλωβισμό μη-διαλυτών στο νερό φαρμακευτικών ουσιών. Αφετέρου, με την μέθοδο της καταβύθισης παρασκευάστηκαν, σε ένα στάδιο, υδρόφι ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

The purpose of this thesis was the synthesis, surface modification and characterization of magnetic nanoparticles (γ-Fe2O3, Fe3O4, MnFe2O4, Fe, FeCo, FePt) which are suitable for biomedical applications. The nanoparticles were prepared by wet chemical routes such as thermolysis, coprecipitation and modified polyol process and their characterization was processed with a plethora of techniques such as XRD, TEM, SEM, Μössbauer spectroscopy, FT-IR, TGA, VSM and SQUID. Specifically, organophilic γ-Fe2O3 and Fe3O4 nanopartcicles with controllable size (2-20 nm) and narrow size distribution, were initially prepared by thermolysis and then transformed into hydrophilic particles, through simple processes in emulsions, in the presence of cationic or anionic surfactant molecules. Such nanoparticles consist of an organophilic and hydrophilic shell and are suitable for the encapsulation of non-water soluble drugs. Second, hydrophilic Fe3O4 nanoparticles were successfully prepared through a one step ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/29359
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/29359
ND
29359
Εναλλακτικός τίτλος
Study of synthesis and surface modification of magnetic nanoparticles for biomedical applications
Συγγραφέας
Μπασινά, Γεωργία (Πατρώνυμο: Κωνσταντίνος)
Ημερομηνία
2012
Ίδρυμα
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. Σχολή Επιστημών και Τεχνολογιών. Τμήμα Μηχανικών Επιστήμης Υλικών
Εξεταστική επιτροπή
Νιάρχος Δημήτριος
Μπάκας Θωμάς
Καρακασίδης Μιχαήλ
Χατζηπαναγής Γεώργιος
Παναγιωτόπουλος Ιωάννης
Δούβαλης Αλέξιος
Μπουρλίνος Αθανάσιος
Επιστημονικό πεδίο
Επιστήμες Μηχανικού και ΤεχνολογίαΜηχανική Υλικών
Λέξεις-κλειδιά
Χημεία υλικών; Μαγνητικά νανοσωματίδια; Μέθοδοι υγρής χημείας; Χαρακτηρισμός νανοδομημένων υλικών; Οξείδια σιδήρου (γ-Fe2O3, Fe3O4); Νανοσωματίδια με βάση τον σίδηρο (Fe, FeCo, FePt); Επιφανειακή τροποποίηση; Σιδηρορευστά/Κολλοειδή; Βιοϊατρικές εφαρμογές
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
xxx, 336 σ., εικ., πιν., σχημ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)