Νέες τεχνικές ανάλυσης ειδικών αλληλουχιών DNA και RNA

Περίληψη

Οι μέθοδοι ανίχνευσης και προσδιορισμού ειδικών αλληλουχιών νουκλεϊκών οξέων βασίζονται στην υβριδοποίηση (μοριακή αναγνώριση) του αναλύτη με συμπληρωματικό μόριο DNA/RNA, το οποίο είναι συνδεδεμένο, άμεσα ή έμμεσα, με κατάλληλο ιχνηθέτη για παραγωγή σήματος. Το φάσμα εφαρμογών των μεθόδων υβριδοποίησης συνεχώς διευρύνεται, κυρίως ως αποτέλεσμα της προόδου των προγραμμάτων προσδιορισμού της αλληλουχίας του γονιδιώματος του ανθρώπου και άλλων οργανισμών. Σκοπός της παρούσας διατριβής είναι αφενός η ανάπτυξη μεθόδων υβριδοποίησης που παρέχουν τη δυνατότητα ταυτόχρονου προσδιορισμού πολλών αλληλουχιών νουκλεϊκών οξέων και αφετέρου η απλοποίηση των μεθόδων υβριδοποίησης με τη χρήση βιοαισθητήρα DNA. Στο Κεφάλαιο 1 της διατριβής περιγράφεται η αρχή της αλυσιδωτής αντίδρασης πολυμεράσης (PCR) και η αντίστροφη μεταγραφή-PCR (RT-PCR) ως οι πιο σημαντικές τεχνικές εκθετικού πολλαπλασιασμού ειδικών αλληλουχιών DNA και RNA, οι οποίες αποτελούν αναπόσπαστο μέρος κάθε σύγχρονης μεθόδου ανάλυσης νου ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

The detection and quantification of specific nucleic acid sequences are based on the hybridization (molecular recognition) of the analyte with a complementary DNA or RNA that is linked, directly or indirectly, to an appropriate label for signal generation. The spectrum of applications of hybridization assays expands rapidly as a result of the progress of the Human Genome project. The present dissertation focuses both on the development of multianalyte fluorometric hybridization assays and the simplification of hybridization assays by using a DNA biosensor. In Chapter 1, the principles of polymerase chain reaction (PCR) and reverse transcriptase-polymerase chain reaction (RT-PCR) are described. PCR and RT-PCR are the most widely used techniques for the exponential amplification of specific DNA and RNA sequences and as a result they have become an essential step of every method for nucleic acid analysis. The principle of quantitative PCR as well as various methods for determination of PC ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/18205
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/18205
ND
18205
Εναλλακτικός τίτλος
Novel techniques for analysis of specific DNA and RNA sequences
Συγγραφέας
Καλογιάννη, Δέσποινα (Πατρώνυμο: Παναγιώτης)
Ημερομηνία
2006
Ίδρυμα
Πανεπιστήμιο Πατρών. Σχολή Θετικών Επιστημών. Τμήμα Χημείας
Εξεταστική επιτροπή
Χριστόπουλος Θεόδωρος
Ιωάννου Πηνελόπη
Καναβάκης Εμμανουήλ
Καλοκαιρινός Αντώνιος
Ζούμπος Νικόλαος
Αλέτρας Αλέξιος
Σκορίλας Ανδρέας
Επιστημονικό πεδίο
Φυσικές ΕπιστήμεςΧημεία
Λέξεις-κλειδιά
Βιοαισθητήρες DNA; Ανίχνευση αλληλουχιών DNA και RNA; Χρωμοσωμικές αλληλομεταθέσεις; Γενετικά τροποιημένοι οργανισμοί; Ανίχνευση βακτηριακής μόλυνσης; Κυτταρομετρία ροής; ΜΙΚΡΟΣΦΑΙΡΙΔΙΑ; Νανοσφαιρίδια; Δοκιμασίες υβριδοποίησης νουκλεϊκών οξέων
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
x, 168 σ, εικ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)