Ανάπτυξη μεθοδολογίας αστρογεωδαιτικών προσδιορισμών με ψηφιακά γεωδαιτικά όργανα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/16455
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/16455
ND
16455
Εναλλακτικός τίτλος
Development of a methodology for astrogeodetic determination using digital geodetic instrumens
Συγγραφέας
Λάμπρου, Ευαγγελία (Πατρώνυμο: Ν.)
Ημερομηνία
2003
Ίδρυμα
Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (ΕΜΠ). Σχολή Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών. Τομέας Τοπογραφίας. Εργαστήριο Γενικής Γεωδαισίας
Εξεταστική επιτροπή
Μπαλοδήμος Διονύσιος-Δημήτριος
Κορακίτης Ρωμύλος
Παραδείσης Δημήτρης
Μπιλλήρης Χαρίλαος
Αγάτζα-Μπαλοδήμου Αμαλία-Μαρία
Παπαζήση Καλλιόπη
Σταθάς Δημοσθένης
Επιστημονικό πεδίο
Επιστήμες Μηχανικού και Τεχνολογία
Επιστήμη Πολιτικού Μηχανικού
Λέξεις-κλειδιά
Αστρογεωδαιτικός προσδιορισμός; Αστρογεωδαιτικές παρατηρήσεις; Υψόμετρο γεωείδους Ν - προσδιορισμός; Αστρονομικές συντεταγμένες Φ, Λ; Αστρονομικό αζιμούθιο; Προσδιορισμός απόκλησης της κατακορύφου (ξ, n); Παροχή παγκόσμιου χρόνου UTC από δέκτη GPS; Σύνδεση ψηφιακού γεωδαιτικού σταθμού με δέκτη GPS
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
183 σ., εικ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)