Εκπαιδευτική αξιοποίηση υπολογιστικών περιβάλλοντων μοντελοποίησης και ειδικότερα των σχεσιακών συστημάτων διαχείρισης βάσεων δεδομένων

Περίληψη

Η εισαγωγή των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών (ΤΠΕ) στην εκπαίδευση χρειάζεται να στηριχθεί σε μια ευρύτερη θεώρηση που να επιτρέπει ελεγχόμενη στοχοθεσία, σχεδιασμό,υλοποίηση και επαναξιολόγηση, προκειμένου να επιφέρει ικανοποιητικά αποτελέσματα. Προς την κατεύθυνση αυτή η εισαγωγή των ΤΠΕ στην εκπαίδευση προσεγγίζεται θεωρητικά με σημείο εκκίνησης τα υπολογιστικά περιβάλλοντα μοντελοποίησης. Η θεώρηση αυτή βασίζεται στην παρατήρηση της καταλυτικής τους επίδρασης στη βασική επιστημονική δραστηριότητα που είναι η επίλυση προβλημάτων. Τα μοντέλα κωδικοποιούν επιστημονική γνώση και εκφράζονται σε γενικευμένα συστήματα γραφής που ονομάζονται Συστήματα Αναπαράστασης (ΣΑ). Η Πληροφορική ενισχύει παραδοσιακά συστήματα αναπαράστασης (όπως η Άλγεβρα) επεκτείνοντας και βελτιώνοντας την εφαρμοσιμότητα τους, ενώ παράλληλα παρέχει και νέα δημιουργώντας νέες ευκαιρίες για επίλυση προβλημάτων και επιστημονική πρόοδο. Με τα υπολογιστικά περιβάλλοντα μοντελοποίησης οι επιστήμονες αξι ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

In the framework of rapid socioeconomic reform due to the development of Information and Communication Technology an intensive research and political interest for the exploitation of ICT in education has been emerged. This interest has been expressed in practice by a sequence of large scale interventions in the educational system like the reform of the curriculums, the equipment of schools with hardware and software, the development of digital telecommunications networks, teachers training etc. Despite these interventions, educational reality in the class level has not been reformed in a satisfactory level, in general. The effective introduction of ICT in education requires the adoption of a wider theoretical view which allows manageable goal definition and implementation. In this direction the ICT introduction is theoretically viewed using the computational modeling environments as a standing point. This consideration has been based on the observation of the catalytic impact of comput ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/14482
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/14482
ND
14482
Εναλλακτικός τίτλος
Educational exploitation of computational modeling environments and especially of the relational database management systems
Συγγραφέας
Φεσάκης, Γεώργιος (Πατρώνυμο: Νικόλαος)
Ημερομηνία
2003
Ίδρυμα
Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών. Τμήμα Επιστημών της Προσχολικής Αγωγής και του Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού. Τομέας της Διδακτικής των Θετικών Επιστημών και των Νέων Τεχνολογιών
Εξεταστική επιτροπή
Δημητρακοπούλου Αγγελική
Καλαβάσης Φραγκίσκος
Χαλατσής Κωνσταντίνος
Ράπτης Αριστοτέλης
Γρηγοριάδου Μαρία
Κόμης Βασίλειος
Καφούση Σουλτάνα
Επιστημονικό πεδίο
Κοινωνικές Επιστήμες
Εκπαίδευση
Λέξεις-κλειδιά
Τεχνολογίες Πληροφοριών και Επικοινωνιών (ΤΠΕ); Εκπαίδευση; Διδακτική πληροφορικής; Μοντελοποίηση δεδομένων; Βάσεις δεδομένων; Εκπαίδευση; Μοντελοποίηση; Σχεδιασμός διδακτικών δραστηριοτήτων; Δυσκολίες μαθητών; Αντιλήψεις μαθητών; Έρευνα δράσης
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
405 σ., εικ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)