Συμμετρίες στην πυρηνική ύλη και στους Σ υπερπυρήνες

Περίληψη

Στην παρούσα Διατριβή μελετώνται οι ενέργειες και ακτίνες δέκα πυρήνων (, , ), και τριών υπερπυρήνων (, , ). Οι πυρήνες ερευ­νώνται συγχρόνως κβαντομηχανικά και ημικλασσικά, ενώ οι υπερπυ­ρήνες μόνο ημικλασσικά λόγω έλλειψης επαρκών πειραματικών δεδομέ­νων. Επιπλέον της θεμελιώδους κατάστασης, για τα ισότοπα μελε­τώνται τα φάσματα χαμηλών διεγέρσεων. Πέραν του ενδιαφέροντος που παρουσιάζει αυτή καθαυτή η παραπάνω μελέτη των δέκα πυρήνων και η καλή συμφωνία μεταξύ των θεωρητικών προβλέψεων και αντιστοίχων πειραματικών αποτελεσμάτων, η εκλογή των προαναφερθέντων πυρήνων επιτρέπει τη διερεύνηση πιθανού κοινού αιτίου για την εμφάνιση ορισμένων φαινομένων που έχουν παρατηρηθεί πρόσφατα σε ορισμένους από τους λεγόμενους εξωτικούς πυρήνες [π.χ. στο , όπως υπερμεγέθεις ακτίνες νουκλεονίων σθένους, πολύ μικρή ενέργεια σύνδεσης των παραπάνω νου­κλεονίων, ανώμαλη διαδοχή κβαντικών καταστάσεων, κ.α.] και στους πολύ ελαφρείς σταθερούς πυρήνες [δηλαδή στα ισότοπα του και , όπως υψηλές τιμές ορμής ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

The present Dissertation deals with energies and radii of ten nuclei (, , ) and of three hypernuclei (, , ). The research of nuclei is made simultaneously by using Quantum Mechanics and Semi­classical Physics, while that of hypernuclei is made by using only Semi­classical Physics due to lack of sufficient experimental data. In addition, for the isotopes the low energy excitation spectra are studied. Be­sides the interest of the present study of the ten nuclei considered by themselves and the good agreements between theoretical predictions and corresponding experimental data, the choice of the aforementioned nuclei permits the investigation of a possible common reason for the appearance of certain phenomena which have been observed recently in some exotic nuclei, e.g., in (extra large radii of some valence nucleons, very small binding energies of the above nucleons, the appearance of intruder states, etc.), and in the very light “stable” nuclei, i.e., in the and isotopes (high momentum ...
περισσότερα
Πρέπει να είστε εγγεγραμένος χρήστης για έχετε πρόσβαση σε όλες τις υπηρεσίες του ΕΑΔΔ  Είσοδος /Εγγραφή

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/14193
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/14193
Εναλλακτικός τίτλος
Symmetries in nuclear matter and in Σ hypernuclei
Συγγραφέας
Γιαπιτζάκης, Ιωάννης Ελευθέριος
Ημερομηνία
2003
Ίδρυμα
Πανεπιστήμιο Πατρών. Σχολή Πολυτεχνική. Τμήμα Γενικό. Τομέας Φυσικής
Εξεταστική επιτροπή
Πολίτης Κωνσταντίνος
Βελγάκης Μιχαήλ
Λιανός Παναγιώτης
Σφέτσος Κωνσταντίνος
Τζαμαριάς Σπυρίδων
Φωτεινός Δημήτριος
Πολίτης Κωνσταντίνος
Επιστημονικό πεδίο
Φυσικές Επιστήμες
Φυσική
Λέξεις-κλειδιά
Ισομορφικό πρότυπο φλοιών; Ισότοπα Be (a=7 - 12); Θεμελιώδης κατάσταση; Διεγέρσεις; Ακτίνες; Ενέργειες σύνδεσης πυρήνων; Μέση γεωμετρική δομή; Συμμετρίες πυρήνων; Συμμετρίες υπερπυρήνων; Παράλληλη εξέταση πυρήνων; Παράλληλη εξέταση υπερπυρήνων; Εσωτερική περιστροφή; Κοινό αίτιο εξωτικών φαινομένων; Υπερπυρήνες He; Υπερμεγέθεις ορμές; Κατάσταση d
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
xvi, 194 σ., εικ.