Θεωρία προσέγγισης με νόρμες του Lorentz πάνω σε ομάδες του Lie

Περίληψη

Μελέτη των γενικευμένων χώρων του Lorentz σαν ανάγκη που προκύπτει από την διαφορετική συμπεριφορά του πυρήνα της θερμότητος όταν βρίσκεται κοντά στο 0 και όταν βρίσκεται κοντά στο. Η διαφορετική αυτή συμπεριφορά επιδρά στον τελεστή του δυναμικού όταν αυτός ορίζεται πάνω σε συναρτήσεις οι οποίες με τη σειρά τους είναι ορισμένες πάνω σε μια μηδενοδυναμική ομάδα του Lie. Ανάλυση ορισμένων τοπολογικών ιδιοτήτων των παραπάνω χωρών, δύο παρεμβολικών θεωρημάτων και μιας σειράς από συνελικτικές προτάσεις με αποτέλεσμα το τελευταίο συνελικτικό θεώρημα το οποίο περιέχει το Hardy-Littlewood-Varopoulos θεώρημα.

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

Study of the motivated certain problems arising from potential operator Δ-A/Z acting on functions which are defined on nilpotent Lie groups. When the heat Kernel PT(N) is defined on a general nilpotent Lie group the estimate depends on the value of T i.e. is different for small and large T, hence the need to introduce the new Lorentz spaces which are development in this thesis. Several interpolation and convolution theorems are proved and the target is the last convolution theorem which contains the known Hardy-Littlewood-Varopoulos theorem for the potential operator acting on nilpotent Lie groups.

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/1363
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/1363
ND
1363
Εναλλακτικός τίτλος
Approximation theory with Lorentz norms on Lie groups
Συγγραφέας
Tychopoulos, Evangelos
Ημερομηνία
1990
Ίδρυμα
Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (ΕΜΠ). Τμήμα Γενικό
Εξεταστική επιτροπή
Βαρόπουλος Νικόλαος
Μπακόπουλος Αλέξανδρος
Δουγαλής Βασίλειος
Παντελίδης Γεώργιος
Λασκαρίδης Κωνσταντίνος
Επιστημονικό πεδίο
Φυσικές ΕπιστήμεςΦυσική
Λέξεις-κλειδιά
Ημιομάδα; Θεωρία προσέγγισης; Νόρμες του Lorentz; Ομάδες Lie; Παρεμβολή; Συνέλιξης
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
087 σ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)