Ανάπτυξη νέων υβριδικών (ανόργανων-οργανικών) ημιαγώγιμων συστημάτων

Περίληψη

Η παρούσα διδακτορική διατριβή έχει ως αντικείμενο την ανάπτυξη, δηλαδή τον πρωτότυπο σχεδιασμό, τη σύνθεση και τον αναλυτικό χαρακτηρισμό, νέων υβριδικών (ανόργανων - οργανικών) ημιαγώγιμων συστημάτων, στηριγμένων σε χαλκογενίδια μετάλλων και επιλεγμένες οργανικές ενώσεις. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην μελέτη της φωτοηλεκτροχημικής συμπεριφοράς και στην εκτίμηση της ικανότητας φωτο-μετατροπής των λαμβανόμενων προϊόντων, λόγω των προοπτικών χρήσης τους σε ηλιακά στοιχεία και, ευρύτερα, σε εφαρμογές οπτοηλεκτρονικής. Πιο συγκεκριμένα, το ανόργανο μέρος των υβριδικών ημιαγωγών που συντίθενται συνιστούν πολυκρυσταλλικά λεπτά υμένια της γενικής μορφής ZnxCd1-xSeyTe1-y (0≤x≤1 και 0≤y<1), τα οποία αναπτύσσονται επί υποστρωμάτων τιτανίου, μέσω ποτενσιοστατικής καθοδικής ηλεκτροαπόθεσης (electrodeposition, ED) των ανάλογων πρόδρομων ηλεκτρενεργών ειδών Cd(II), Zn(II), Te(IV) και Se(IV) από όξινα υδατικά διαλύματα υψηλών θερμοκρασιών. Ως οργανικό μέρος αξιοποιούνται ενώσεις δύο διαφορετικών κατ ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

Subject of the present doctoral thesis is the development, i.e., the original design, synthesis and detailed characterization, of new hybrid (inorganic - organic) semiconductive systems, based on metal chalcogenides and selected organic compounds. Particular emphasis is placed on the study of the photoelectrochemical behavior of the obtained products and the assessment of their photo-conversion efficiency, due to their application prospects in solar cells and optoelectronics, in general. More specifically, the inorganic part of the synthesized hybrid semiconductors constitute polycrystalline thin films of the general ZnxCd1-xSeyTe1-y (0≤x≤1 and 0≤y<1) form, which are developed on titanium substrates via cathodic electrodeposition of the corresponding precursor electro-active species Cd(II), Zn(II), Te(IV), and Se(IV) from high temperature acidic aqueous solutions, under potentiostatic conditions. Regarding the organic part, compounds of two different classes are utilized: the metalloce ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/56434
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/56434
ND
56434
Εναλλακτικός τίτλος
Development of new hybrid (inorganic-organic) semiconductive systems
Συγγραφέας
Μυλωνάκου-Κουφουδάκη, Κάρμεν (Πατρώνυμο: Δημήτριος)
Ημερομηνία
2023
Ίδρυμα
Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (ΕΜΠ). Σχολή Χημικών Μηχανικών. Τομέας Χημικών Επιστημών. Εργαστήριο Οργανικής Χημείας
Εξεταστική επιτροπή
Χαμηλάκης Στυλιανός
Κόλλια Κωνσταντίνα
Λοΐζος Ζαφείριος
Δέτση Αναστασία
Κορδάτος Κωνσταντίνος
Μανωλάκος Δημήτριος
Κυρίτσης Απόστολος
Επιστημονικό πεδίο
Φυσικές ΕπιστήμεςΧημεία ➨ Ηλεκτροχημεία
Φυσικές ΕπιστήμεςΧημεία ➨ Οργανική χημεία
Επιστήμες Μηχανικού και ΤεχνολογίαΜηχανική Υλικών ➨ Επιφάνειες, Επικαλύψεις και Υμένες
Επιστήμες Μηχανικού και ΤεχνολογίαΜηχανική Υλικών ➨ Επιστήμη υλικών, χαρακτηρισμός και δοκιμές
Λέξεις-κλειδιά
Υβριδικοί ημιαγωγοί; Ημιαγωγοί ΙΙ-VI; Χαλκογενίδια; Φωτοηλεκτροχημικά κελιά; Λεπτά υμένια; Καθοδική ηλεκτροαπόθεση; Μεταλλοκένια; Φυσικές χρωστικές; Πολυστρωματικές δομές; Ενεργειακό διάκενο; Συναπόθεση; Χαρακτηρισμός υλικών; Aπόδοση φωτομετατροπής; Φωτοβολταϊκή τεχνολογία
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
εικ., πιν., σχημ., γραφ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.