Υψηλής ακρίβειας σύνθεση υβριδικών κεραμικών νανο-καταλυτών για περιβαλλοντικές εφαρμογές

Περίληψη

Στην παρούσα διδακτορική διατριβή, πραγματοποιήθηκε μελέτη και παραγωγή μίας σχετικά νέας κατηγορίας υλικών, τα λεγόμενα υλικά πυρήνα-κελύφους. Το ενδιαφέρον στράφηκε στην παρασκευή νανοσωματιδίων πυρήνα-κελύφους μέσω απλών, περιβαλλοντικά φιλικών και οικονομικών μεθόδων με περαιτέρω στόχο την εφαρμογή αυτών στην αποκατάσταση του περιβάλλοντος. Η ενίσχυση της καταλυτικής δραστικότητας και εκλεκτικότητας καθώς και η μείωση του κόστους των καταλυτών θα ωφελήσει κατά πολύ τη χημική βιομηχανία.Στα Κεφάλαια 1-3, παρουσιάζεται ένα γενικό θεωρητικό υπόβαθρο που στοχεύει στην απόλυτη κατανόηση των προβλημάτων στα οποία εστιάζει η εν λόγω εργασία αλλά και τους τρόπους επίλυσής τους.Στο Κεφάλαιο 4, γίνεται αναφορά στη μελέτη και παρασκευή νανοσφαιριδίων πυρήνα-κελύφους, αποτελούμενων από διοξείδιο του πυριτίου ως πυρήνα και οξείδιο του δημητρίου ως κέλυφος. Η διερεύνηση της επιτυχούς δημιουργίας του κελύφους καθώς και της βέλτιστης επικάλυψης πραγματοποιήθηκε μέσω του χαρακτηρισμού με την τεχνικ ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

In the present work, a relatively new class of materials, the so-called “core-shell” was studied. The interest was focused on the preparation of core-shell nanoparticles through simple, environmentally friendly and economical methods with the further aim of applying them to the restoration of the environment. Increasing catalytic activity and selectivity, as well as reducing the cost of catalysts, will greatly benefit the chemical industry.In Chapters 1-3, a general theoretical background is presented, aiming at the complete understanding of the problems that this work focuses, as well as the ways of solving them.In Chapter 4, reference is made to the study and preparation of core-shell nanospheres, consisting of silicon dioxide as a core and cerium oxide as a shell. The successful creation of the shell as well as the optimum coating were established through the characterization by Transmitting Electron Microscopy (TEM). The materials were characterized by Fourier Transform Infrared Sp ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/42389
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/42389
ND
42389
Εναλλακτικός τίτλος
High precise synthesis of hybrid ceramic nanocatalysts for environmental applications
Συγγραφέας
Κίτσου, Ιωάννα
Ημερομηνία
2018
Ίδρυμα
Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (ΕΜΠ). Σχολή Μηχανικών Μεταλλείων - Μεταλλουργών. Τομέας Μεταλλουργίας και Τεχνολογίας Υλικών
Εξεταστική επιτροπή
Τσετσέκου Αθηνά
Μουτσάτσου Αγγελική
Χαλικιά Ηλιάνα
Αρκάς Μιχαήλ
Κορδάτος Κωνσταντίνος
Καρακασίδης Μιχαήλ
Γουρνής Δημήτριος
Επιστημονικό πεδίο
Επιστήμες Μηχανικού και ΤεχνολογίαΜηχανική Υλικών
Λέξεις-κλειδιά
Υλικά πυρήνα-κελύφους; Περιβαλλοντικά φιλική σύνθεση; Φωτοκατάλυση-Κατάλυση; Μονοξείδιο αζώτου (NO); 4-νιτροφαινόλη
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
270 σ., εικ., πιν., σχημ., γραφ.
Ειδικοί όροι χρήσης/διάθεσης
Το έργο παρέχεται υπό τους όρους της δημόσιας άδειας του νομικού προσώπου Creative Commons Corporation:
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)