Μελέτη πολυμερών προσροφημένων σε επιφάνειες

Περίληψη

Στη συγκεκριμένη εργασία μελετήθηκε η επίδραση του μοριακού βάρους και της αρχιτεκτονικής στην κρυσταλλικότητα, τις διαμορφώσεις και τη δυναμική των αλυσίδων σε νανοσύνθετα υλικά πολυμερούς / ανοργάνου. Το πολυμερές που χρησιμοποιήθηκε ήταν το πολυαιθυλενοξείδιο (ΡΕΟ) ενώ το ανόργανο υλικό ο πολυστρωματικός μοντμοριλλονίτης νατρίου (Νa+-ΜΜΤ). Πιο συγκεκριμένα, χρησιμοποιήθηκαν δύο γραμμικά ΡΕΟ, το πρώτο με μοριακό βάρος 100.000 g/mol και το δεύτερο με μοριακό βάρος 21.200 g/mol (ΡΕΟ21), και δύο αστεροειδή ΡΕΟ τριών κλάδων. Από τα αστεροειδή το ένα έχει συνολικό μοριακό βάρος ίσο περίπου με αυτό του γραμμικού μικρού μοριακού βάρους, δηλαδή 22.700 g/mol (sPEO22), ενώ το δεύτερο έχει μοριακό βάρος κλάδου περίπου ίσο με το γραμμικό PEO χαμηλού μοριακού βάρους, δηλαδή 56.700 g/mol (sPEO56). Οι συστάσεις των νανοϋβριδίων που παρασκευάστηκαν κάλυπταν όλο το εύρος από καθαρό πολυμερές σε καθαρό ανόργανο υλικό. Η μελέτη της δομής των νανοσύνθετων υλικών με Περίθλαση Ακτινών-Χ έδειξε ότι σε όλες ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

The present thesis investigates the influence of the molecular weight and the architecture in crystallinity, conformation and dynamics of polymeric chains in nanocomposites with inorganic additives. Poly(ethylene oxide) (PEO) and montmorillonite (Na+-MMT) were utilized as the polymer and the inorganic material, respectively. More specifically, two linear PEOs were utilized, with molecular weights of 100,000 g/mol and 21,200 g/mol, and two star PEO with 3 branches each. The first has a total molecular weight similar to that of the linear PEO of lower molecular weight, 22,700g/mol (sPEO22), and the second has branch molecular weight similar to the molecular weight of the linear, i.e. 56,700 g/mol (sPEO56).The composition of the synthesized nanocomposites covers the whole range from neat polymer to neat montmorillonite. Study of the structure in the nanohybrids with X-ray Diffraction showed the intercalation of the chains in all cases with interlayer distances indicating mono- and bilayer ...
περισσότερα
Η διατριβή είναι δεσμευμένη από τον συγγραφέα  (μέχρι και: 6/2020)
Το πλήρες κείμενο της διατριβής είναι διαθέσιμο σε έντυπη μορφή από τη Βιβλιοθήκη Επιστήμης και Τεχνολογίας του ΕΚΤ
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/45718
ND
45718
Εναλλακτικός τίτλος
Study of absorbed polymers on surfaces: responce and conformation of polymers with different architecture under confinement between surfaces
Συγγραφέας
Μπόλλας, Σταύρος Τηλέμαχος
Ημερομηνία
2019
Ίδρυμα
Πανεπιστήμιο Πατρών. Σχολή Θετικών Επιστημών. Τμήμα Φυσικής
Εξεταστική επιτροπή
Τοπρακτσίογλου Χρήστος
Αναστασιάδης Σπυρίδων
Βραδής Αλέξανδρος
Χρυσοπούλου Κυριακή
Βογιατζής Γεώργιος
Αναστασόπουλος Δημήτριος
Σπηλιόπουλος Νικόλαος
Επιστημονικό πεδίο
Μηχανική & Τεχνολογία
Νανοτεχνολογία
Λέξεις-κλειδιά
Πολυμερή; Χωρικός περιορισμός; Διαμορφώσεις; Δυναμική; Κινητική
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
xi, 192 σ, εικ., πιν., σχημ., γραφ.