Μελέτη των μοριακών και βιοχημικών μηχανισμών προσαρμογής των μικροφυκών σε αβιοτικές καταπονήσεις

Περίληψη

Τα μικροφύκη συναντώνται σε όλα τα υδάτινα περιβάλλοντα του πλανήτη και συχνά αντιμετωπίζουν συνθήκες οξειδωτικής καταπόνησης στα φυσικά ενδιαιτήματα τους. Για το λόγο αυτό έχουν αναπτύξει κατάλληλους μηχανισμούς προσαρμογής στις οξειδωτικές συνθήκες, οι οποίοι σε πολλές περιπτώσεις είναι μοναδικοί για κάθε είδος. Η μελέτη και κατανόηση τους μπορεί να προσφέρει πολύτιμες γνώσεις για την αξιοποίηση τους στο μεταβολικό χειρισμό των μικροφυκών. Στην παρούσα διατριβή, αξιοποιήθηκαν -ομικές τεχνολογίες, συμπεριλαμβανομένων των RNAseq, GC-MS και GC-FID, προκειμένου να διερευνηθούν οι μηχανισμοί προσαρμογής τριών ειδών μικροφυκών, των Tetraselmis chuii, Chlorella variabilis και Chlamydomonas reinhardtii. Η έκθεση του T. chuii σε 0.5-mM H2O2 οδήγησε σε μειωμένη βιωσιμότητα των κυττάρων, ενώ η εφαρμογή υψηλότερων συγκεντρώσεων προκάλεσε δραστική μείωση. Επίσης, μετά από 1 ώρα έκθεσης η φωτοσυνθετική ικανότητα (Qy) επηρεάστηκε αρνητικά και η μείωση εντάθηκε μετά από 6 ώρες συνεχούς καταπόνησης. ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

Microalgae are ubiquitous in aquatic environments, and they frequently encounter oxidative stress in their natural habitats, prompting the development of species-specific adaptation mechanisms. Understanding these mechanisms can offer valuable insights for biotechnological applications in microalgae metabolic manipulation. In the present study, we conducted a global multi-omics analysis, encompassing RNAseq, GC-MS, and GC-FID, to uncover the adaptation mechanisms of three microalgal species: Tetraselmis chuii, Chlorella variabilis, and Chlamydomonas reinhardtii. Exposure to 0.5-mM H2O2 resulted in reduced cell viability in T. chuii, an industrially significant microalga, with higher concentrations causing a drastic decline. After 1 hour of H2O2 exposure, the photosynthetic capacity (Qy) was negatively impacted, and this reduction intensified after 6 hours of continuous stress. However, T. chuii exhibited a rapid response to H2O2-induced oxidative stress within the first hour, leading ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/56402
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/56402
ND
56402
Εναλλακτικός τίτλος
Study of the molecular and biochemical adaptation mechanisms of microalgae to abiotic stresses
Συγγραφέας
Κωλέττη, Αικατερίνη (Πατρώνυμο: Κωνσταντίνος)
Ημερομηνία
2024
Ίδρυμα
Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Σχολή Τροφίμων Βιοτεχνολογίας και Ανάπτυξης. Τμήμα Βιοτεχνολογίας. Εργαστήριο Μοριακής Βιολογίας
Εξεταστική επιτροπή
Φλεμετάκης Εμμανουήλ
Χατζόπουλος Πολυδεύκης
Ρούσσης Ανδρέας
Κοτζαμπάσης Κυριάκος
Λάμπρου Νικόλαος
Βλαχάκης Δημήτριος
Δάρας Γεράσιμος
Επιστημονικό πεδίο
Φυσικές ΕπιστήμεςΒιολογία ➨ Βιοτεχνολογία
Λέξεις-κλειδιά
Μικροφύκη; C. reinhardtii; T. chuii; C. variabilis; Οξειδωτική καταπόνηση; Η2Ο2; Ομικές αναλύσεις; RNAseq; GC-MS; GC-FID; SBP
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
εικ., πιν., σχημ., γραφ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.