Μελέτη της βιοτεχνολογικής αξιοποίησης και βιοκαταλυτικής συμπεριφοράς του μικροφύκους Nannochloropsis oceanica

Περίληψη

Στο πλαίσιο της παρούσας διδακτορικής διατριβής μελετήθηκε η βιοτεχνολογική αξιοποίηση και η βιοκαταλυτική συμπεριφορά του μικροφύκους Nannochloropsis oceanica CCMP1779. Εξετάσθηκε ο ρόλος της αρχικής τιμής του pH της καλλιέργειας, της φωτοπεριόδου, της σύστασης του θρεπτικού μέσου καλλιέργειας, της συγκέντρωσης του όξινου ανθρακικού νατρίου (NaHCO3) και του νιτρικού νατρίου (NaΝO3) καθώς και της συνδυασμένης επίδρασης αυτών, στην παραγωγή βιομάζας και λιπιδίων και στη βιοσύνθεση της χλωροφύλλης και των επιμέρους λιπαρών οξέων. H παραγωγή της βιομάζας και η συσσώρευση των λιπιδίων και της χλωροφύλλης ευνοήθηκαν όταν το μικροφύκος N. oceanica CCMP1779 καλλιεργήθηκε σε θρεπτικό μέσο με αρχική τιμή pH 8.0. Κατά την καλλιέργεια του μικροφύκους σε συνεχές φως, βρέθηκε η μέγιστη παραγωγή βιομάζας, ενώ το υψηλότερο λιπιδικό περιεχόμενο υπολογίσθηκε όταν η φωτοπερίοδος ρυθμίστηκε σε 16:8h φως:σκότος. Επιπλέον, διαπιστώθηκε ότι όταν το μικροφύκος καλλιεργήθηκε στο θρεπτικό μέσο F/2 παρουσία όλω ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

The aim of the present work is the biotechnological exploitation and biocatalytic behavior of microalgae Nannochloropsis oceanica CCMP1779. The role of the initial culture pH, the photoperiod, the culture medium composition, the concentration of sodium bicarbonate (NaHCO3) and the concentration of sodium nitrate (NaNO3) and their combined effect were examined on biomass and lipid production as well as on the biosynthesis of chlorophyll and fatty acid’s profile. Biomass production and accumulation of lipids and chlorophyll were favored when N. oceanica CCMP1779 was cultured in culture medium at pH 8.0. During cultivation in continuous light, it was found that biomass production was higher and the maximum lipid content was observed when the photoperiod was set to 16:8 h light: dark. When the effect of medium composition of N. oceanica CCMP1779 was studied, it was found that the highest biomass concentration was achieved in presence of all the necessary constituents and vitamins of F/2 me ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/42036
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/42036
ND
42036
Εναλλακτικός τίτλος
Studies on biotechnological exploitation and biocatalytic behavior of microalgae Nannochloropsis oceanica
Συγγραφέας
Σαββίδου, Μαρία-Θεογνωσία (Πατρώνυμο: Γεώργιος)
Ημερομηνία
2017
Ίδρυμα
Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (ΕΜΠ). Σχολή Χημικών Μηχανικών. Τομέας Σύνθεσης και Ανάπτυξης Βιομηχανικών Διαδικασιών (IV). Εργαστήριο Βιοτεχνολογίας
Εξεταστική επιτροπή
Κολίσης Φραγκίσκος
Κέκος Δημήτριος
Σωτηρούδης Θεόδωρος
Μαγουλάς Κωνσταντίνος
Χατζηνικολάου Δημήτριος
Σταμάτης Χαράλαμπος
Τόπακας Ευάγγελος
Επιστημονικό πεδίο
Επιστήμες Μηχανικού και ΤεχνολογίαΒιομηχανική Βιοτεχνολογία
Λέξεις-κλειδιά
Μικροφύκη; Nannochloropsis oceanica; Ανάπτυξη; Λιπίδια; Λιπαρά οξέα; Χλωροφύλλη; Λιπάση; Εστεροποίηση/υδρόλυση
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
264 σ., εικ., πιν., σχημ., γραφ.
Ειδικοί όροι χρήσης/διάθεσης
Το έργο παρέχεται υπό τους όρους της δημόσιας άδειας του νομικού προσώπου Creative Commons Corporation:
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)