Εκτίμηση της ποιότητας των υδάτων των Ελληνικών λιμνών μέσω τηλεπισκόπησης και στατιστικής μοντελοποίησης

Περίληψη

Στόχος της παρούσας διδακτορικής διατριβής είναι η επίτευξη συνεχούς παρακολούθησης και εκτίμησης της ποιότητας των υδάτων και της τροφικής κατάστασης των ελληνικών λιμνών αξιοποιώντας την εφαρμογή της Οδηγίας Πλαίσιο για τα Ύδατα (ΟΠΥ) στην Ελλάδα σε συνέργεια με τη δορυφορική Τηλεπισκόπηση, παρέχοντας παράλληλη υποστήριξη στη βιώσιμη διαχείριση των υδάτινων πόρων σε εθνική κλίμακα. Η συνεχής παρακολούθηση της ποιότητας υδάτων είναι το πιο κρίσιμο χαρακτηριστικό της ολοκληρωμένης διαχείρισης λιμναίων οικοσυστημάτων. Ως εκ τούτου, το μεθοδολογικό πλαίσιο που αναπτύχθηκε έχει ως απώτερο στόχο τη δημιουργία μοντέλων ποσοτικής εκτίμησης της ποιότητας υδάτων λιμνών ενώ η πρακτική εφαρμογή της μεθοδολογίας αξιολογήθηκε σε συνολικά 50 λίμνες (φυσικές και τεχνητές) την περίοδο 2013-2018, αποτελώντας το Εθνικό Δίκτυο Παρακολούθησης Λιμνών της Ελλάδας στο πλαίσιο της ΟΠΥ. Όσον αφορά στα δεδομένα δορυφορικής τηλεπισκόπησης, εικόνες από τους αισθητήρες Landsat 7 Enhanced Thematic Mapper Plus (ETM ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

The aim of the present PhD thesis is the achievement of continuous monitoring and assessment of water quality (WQ) and trophic state of Greek lakes by exploiting the implementation of the Water Framework Directive (WFD) in Greece in synergy with satellite RS, providing parallel support to sustainable water resources management at a national scale. Continuous WQ monitoring is the most crucial aspect for lake management. Therefore, the methodological framework developed herein has as an ultimate goal the generation of lake WQ quantitative models while the practical use of this approach was developed and evaluated in a total of 50 lake water bodies (natural and artificial) from 2013–2018, constituting the National Lake Network Monitoring of Greece in the context of the WFD. Concerning the utilized Earth Observation (EO) data, images from Landsat 7 Enhanced Thematic Mapper Plus (ETM+) and Landsat 8 Operational Land Imager (OLI) sensors have been combined with co-orbital WQ in-situ measurem ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/53644
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/53644
ND
53644
Εναλλακτικός τίτλος
Water quality assessment in Greek lakes by using remote sensing and statistical modelling
Συγγραφέας
Μαρκογιάννη, Βασιλική (Πατρώνυμο: Βασίλειος)
Ημερομηνία
2023
Ίδρυμα
Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Σχολή Περιβάλλοντος και Γεωργικής Μηχανικής. Τμήμα Αξιοποίησης Φυσικών Πόρων και Γεωργικής Μηχανικής
Εξεταστική επιτροπή
Καλύβας Διονύσιος
Πετρόπουλος Γεώργιος
Δημητρίου Ηλίας
Παπαδόπουλος Γεώργιος
Σούλης Κωνσταντίνος
Ψωμιάδης Εμμανουήλ
Καραούζας Ιωάννης
Επιστημονικό πεδίο
Φυσικές ΕπιστήμεςΓεωεπιστήμες και Επιστήμες Περιβάλλοντος ➨ Υδάτινοι πόροι
Λέξεις-κλειδιά
Ποιότητα υδάτων λιμνών; Ανάλυση κύριων συνιστωσών; Πολλαπλή γραμμική παλινδρόμηση; Τροφική κατάσταση; Περίπτωση 2; Οδηγία πλαίσιο για τα ύδατα 2000/60/ΕΕ; Δορυφορικά δεδομένα Landsat; Δορυφορικά δεδομένα Sentinel 2; Google Earth Engine; Ολιγοτροφικό
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Αγγλικά
Άλλα στοιχεία
πιν., χαρτ., σχημ., γραφ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)