Κινητική μελέτη της σύνθεσης μικκυλίων και συμπλόκων εγκλεισμού για ελεγχόμενη μεταφορά φαρμάκων μέσω της τεχνικής της ακουστικά επαγόμενης διπλοθλαστικότητας, δονητικής φασματοσκοπίας και φασματοσκοπίας χαλάρωσης υπερήχων

Περίληψη

Στην παρούσα εργασία παρουσιάζεται η μελέτη συστημάτων εγκλεισμού της β-κυκλοδεξτρίνης (CD) με μία σειρά ενώσεων, συγκεκριμένα με τη φαινολοφθαλεΐνη, την D, L-ασπαραγίνη και την εξαμεθυλοτετραμίνη (HMTA). Εκτός, των συστημάτων αυτών, μελετήθηκε και ο σχηματισμός ενός μικτού μικκυλίου. Αναλυτικότερα, μελετήθηκε το μικκυλίο που σχηματίζεται ανάμεσα στο λαυρυλοθειικό νάτριο (SDS) και το ακετυλοσαλικυλικό οξύ. Τα συστήματα αυτά μελετήθηκαν με τη χρήση διάφορων φασματοσκοπιών επιτρέποντας τον υπολογισμό (ακουστικές και δονητικές φασματοσκοπίες) μιας σειράς παραμέτρων που αφορούν στις αντιδράσεις που λαμβάνουν χώρα στα παραπάνω συστήματα. Επίσης, εξήχθησαν σημαντικές πληροφορίες μέσω της χρήσης της ακουστικά επαγόμενης διπλοθλαστικότητας, όσον αφορά τη δυναμική του συστήματος. Τέλος, για τη μελέτη των παραπάνω συστημάτων χρησιμοποιήθηκε η φασματοσκοπία αποκατάστασης υπερήχων, δονητικές φασματοσκοπίες (FT-IR και Raman) καθώς και η φασματοσκοπία απορρόφησης UV-Vis, ενώ ελήφθησαν διάφορες βοηθη ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

In the present work, the study of β-cyclodextrin (CD) encapsulation systems with a series of compounds, specifically with phenolphthalein, D, L-asparagine and hexamethyltetramine (HMTA) is presented. Apart from these systems, the formation of a swollen micelle was also studied. In more detail, the micelle formed between sodium laurate (SDS) and acetylsalicylic acid was studied. These systems were studied using various spectroscopies allowing the calculation (acoustic and vibrational spectroscopies) of a series of parameters referring to the reactions taking place in the above systems. Also, important information was extracted through the use of acoustically induced birefringence, regarding the dynamics of the system. Finally, for the study of the above systems, ultrasonic relaxation spectroscopy, vibrational spectroscopies (FT-IR and Raman) as well as UV-Vis absorption spectroscopy were used, while various auxiliary measurements were taken (Density, viscosity and surface tension). At t ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/56379
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/56379
ND
56379
Εναλλακτικός τίτλος
Kinetic study of the synthesis of micelles and encapsulation complexes for controlled drug delivery through the technique of acoustically induced birefringence, vibrational spectroscopy and ultrasonic relaxation spectroscopy
Συγγραφέας
Κουδέρης, Κωνσταντίνος (Πατρώνυμο: Βασίλειος)
Ημερομηνία
2024
Ίδρυμα
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. Σχολή Θετικών Επιστημών. Τμήμα Χημείας. Τομέας Φυσικοχημείας
Εξεταστική επιτροπή
Καλαμπούνιας Άγγελος
Χατζηκακού Σωτήριος
Τάσης Δημήτριος
Βλάχος Κωνσταντίνος
Σκαρμούτσος Ιωάννης
Καζιάννης Σπυρίδων
Νασίκας Νεκτάριος
Επιστημονικό πεδίο
Φυσικές ΕπιστήμεςΧημεία ➨ Χημεία, άλλοι τομείς
Λέξεις-κλειδιά
Σύμπλοκα εγκλεισμού κυκλοδεξτρινών; Μικκύλια; Δονητική φασματοσκοπεία; Φασματοσκοπία χαλάρωσης υπερήχων; Ακουστικά επαγόμενη διπλοθλαστικότητα; Μεταφορά φαρμάκων; Χημική κινητική; UV-Vis φασματοσκοπία; DFT υπολογισμοί; Μοριακή πρόσδεση
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
εικ., πιν., σχημ., γραφ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)