Σύνθεση και μελέτη βιοδραστικών μορίων και συζευγμάτων τους με κυκλοδεξτρίνες

Περίληψη

Οι κυκλοδεξτρίνες είναι μια οικογένεια κυκλικών ολιγοσακχαριτών. Στην εσωτερική τους κοιλότητα είναι δυνατός ο εγκλωβισμός υδρόφοβων μορίων ή τμημάτων τους. Ο εγκλωβισμός βιοδραστικών μορίων σε πολλές περιπτώσεις, βελτιώνει τις ιδιότητες των μορίων αυτών και η διαδικασία αυτή έχει οδηγήσει στη δημιουργία και διάθεση πάνω από 20 σκευασμάτων. Το σκεύασμα του βιοδραστικού μορίου - κυκλοδεξτρίνης μπορεί να δημιουργηθεί είτε ως μίγμα/σύμπλοκο των δύο τμημάτων είτε ως σύζευγμα. Η χρήση συμπλόκων, αν και απλούστερη παρασκευαστικά δεν διασφαλίζει σταθερή αναλογία των δύο τμημάτων στον οργανισμό αφού ο εγκλωβισμός είναι αντιστρεπτός. Στη παρούσα διατριβή, παρουσιάζεται η σύνθεση και μελέτη συνολικά εννέα διαφορετικών συζεύγματων τροποποιημένων κυκλοδεξτρινών με βιοδραστικά μόρια. Οι τροποποιημένες κυκλοδεξτρίνες περιλαμβάνουν μεταβολές στη πολικότητα αυτών (υπερμεθυλιωμένες ή απλές), στο τμήμα σύνδεσης (μικρό και μεγάλο άνοιγμα) και τέλος στην ομάδα επέκτασης (spacer) η οποία συνδέει τα δύο τμή ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

Cyclodextrins are a family of cyclic oligosaccharides. Their internal cavity can encapsulate hydrophobic molecules or parts of them. Inclusion of bioactive molecules in many cases improves the properties of these molecules, and this process has been used in the commercial production of more than 20 formulations. The bioactive molecule - cyclodextrin formulation can be prepared either as a mixture of the two parts or as a conjugate. Although, the use of mixtures is simpler, it does not ensure a stable ratio of the two parts in the body since complexation is reversible.In this dissertation a total of nine different modified cyclodextrin conjugates with bioactive molecules were synthesized. The modified cyclodextrins have differences in polarity (permethylated or unmodified), in the connection site (narrow or big rim of the cyclodextrin) and finally in the spacer that connects the two parts. The three chosen bioactive molecules play an important role in various biological functions. In pa ...
περισσότερα
Η διατριβή είναι δεσμευμένη από τον συγγραφέα  (μέχρι και: 2/2022)
Το πλήρες κείμενο της διατριβής είναι διαθέσιμο σε έντυπη μορφή από τη Βιβλιοθήκη Επιστήμης και Τεχνολογίας του ΕΚΤ
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/45250
ND
45250
Εναλλακτικός τίτλος
Synthesis and study of bioactive molecules and their conjugates with cyclodextrins
Συγγραφέας
Κορδοπάτη, Γκόλφω Γρηγόριος
Ημερομηνία
2019
Ίδρυμα
Πανεπιστήμιο Πατρών. Σχολή Θετικών Επιστημών. Τμήμα Χημείας. Τομέας Οργανικής Χημείας, Βιοχημείας και Φυσικών Προϊόντων
Εξεταστική επιτροπή
Τσιβγούλης Γεράσιμος
Μαυρομούστακος Θωμάς
Τσέλιος Θεόδωρος
Τσεγενίδης Θεόδωρος
Αθανασόπουλος Κωνσταντίνος
Βλάμης Αλέξιος
Κλεπετσάνης Παύλος
Επιστημονικό πεδίο
Φυσικές Επιστήμες
Χημεία
Λέξεις-κλειδιά
Κυκλοδεξτρίνες; Υπερμοριακά συζεύγματα; Πυρηνικός μαγνητικός συντονισμός (NMR); Ενδομοριακές αλληλεπιδράσεις
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
xiv, 341 σ., εικ., πιν., σχημ., γραφ.