Μοριακή και ανοσογενετική ανάλυση με μεθοδολογία αλληλούχησης μεγάλης κλίμακας σε λεμφοϋπερπλασίες και προλευχαιμικές οντότητες

Περίληψη

Η μονοκλωνική B λεμφοκυττάρωση (ΜΒΛ) θεωρείται ως πρόδρομο στάδιο της χρόνιας λεμφοκυτταρικής λευχαιμίας (ΧΛΛ), με τη μελέτη της να έχει αποκαλύψει μια σειρά βιολογικών ομοιοτήτων αλλά και διαφορών με τη ΧΛΛ. Ειδικότερα, οι HC-MBΛ και ΧΛΛ εμφανίζουν παρόμοια ανοσογενετικά ρεπερτόρια, ενώ η LC-MBΛ φαίνεται να έχει ένα εξαιρετικά διακριτό άνοσο ρεπερτόριο με ελάχιστες, «ειδικές για τη ΧΛΛ» αλληλουχίες Β κυτταρικού υποδοχέα (ΒκΥ). Ωστόσο, οι περισσότερες σχετικές μελέτες βασίστηκαν σε μεθοδολογίες μικρής κλίμακας, καθιστώντας δύσκολη την εξαγωγή συμπαγών συμπερασμάτων. Στην παρούσα διατριβή, μελετήθηκε για πρώτη φορά το ανοσογενετικό ρεπερτόριο του ΒκΥ και του υποδοχέα των Τ λεμφοκυττάρων (ΤκΥ) στη LC-MBΛ χρησιμοποιώντας σύγχρονες μεθοδολογίες υψηλής απόδοσης. Επιπλέον, πραγματοποιήθηκαν συγκρίσεις με υγιείς δότες και ασθενείς με ΧΛΛ προκειμένου να διασαφηνιστούν τα όρια μεταξύ των διαφορετικών οντοτήτων και να διευκρινιστεί ο ρόλος του μικροπεριβάλλοντος στην οντογένεση της ΧΛΛ. Το πρώτο ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

Monoclonal B-cell lymphocytosis (MBL) is considered a precursor stage of chronic lymphocytic leukemia (CLL), and its study has revealed a series of biological similarities but also differences with CLL. Specifically, HC-MBL and CLL show similar immunogenetic repertoires, while LC-MBL shows a highly unique immunoglobulin repertoire with few CLL-specific B cell receptor (BcR) sequences. However, most relevant studies focused on low-throughput methodologies, thus hindering the extraction of solid conclusions. Here, we studied the immunogenetic repertoire of the BcR and T cell receptor (TcR) in LC-MBL using state-of-the-art high-throughput methodologies. Comparisons were performed between healthy donors and patients with CLL in order to elucidate the role of the microenvironment in CLL ontogenesis. The first part of this thesis concerned a systematic study of the BcR in samples from healthy donors with or without LC-MBL. Clonality in LC-MBL samples was found significantly increased compare ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/56204
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/56204
ND
56204
Εναλλακτικός τίτλος
Molecular and immunogenetic analysis with high throughput methods in lymphoproliferations and pre-leukemic entities
Συγγραφέας
Γαλιγαλίδου, Χρυσή (Πατρώνυμο: Θεόδωρος)
Ημερομηνία
2024
Ίδρυμα
Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης (ΔΠΘ). Σχολή Επιστημών Υγείας. Τμήμα Μοριακής Βιολογίας και Γενετικής
Εξεταστική επιτροπή
Γαλάνης Αλέξιος
Σανδαλτζόπουλος Ραφαήλ
Χατζηδημητρίου Αναστασία
Χλίχλια Αικατερίνη
Παππά Αγλαΐα
Κολοβός Πέτρος
Αγαθαγγελίδης Ανδρέας
Επιστημονικό πεδίο
Ιατρική και Επιστήμες ΥγείαςΕπιστήμες Υγείας ➨ Επιστήμες υγείας, γενικά
Λέξεις-κλειδιά
Μονοκλωνική B λεμφοκυττάρωση (ΜΒΛ); Χρόνια λεμφοκυτταρική λευχαιμία (ΧΛΛ); Β κυτταρικός υποδοχέας (ΒκΥ); Τ κυτταρικός υποδοχέας (ΤκΥ)
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
εικ., πιν., σχημ., γραφ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.