Μελέτη της γενοτοξικής και αντιγενοτοξικής δράσης εκχυλισμάτων φυσικών προϊόντων σε in vitro συνθήκες

Περίληψη

Σκοπός της παρούσας διατριβής είναι (α) η διερεύνηση των κυτταροτοξικών, γενοτοξικών και αντιγενοτοξικών ιδιοτήτων των εκχυλισμάτων που προκύπτουν από τη φλούδα του καρπού του είδους Opuntia ficus-indica (L.) Mill. και από το υπέργειο τμήμα του είδους Equisetum arvense L., μέσω εκχύλισης Soxhlet (β), ο προσδιορισμός της φυτοχημικής τους σύστασης (με τη χρήση αέριας χρωματογραφίας- φασματομετρίας μάζας/GC-MS και υγρής χρωματογραφίας υπερυψηλής πίεσης- φασματομετρία μάζας/UHPLC-MS), (γ) η ανίχνευση μετάλλων/ιχνοστοιχείων (με τη χρήση φασματομετρίας μάζας με επαγωγικά συζευγμένο πλάσμα/ICP-MS) και (δ) η εκτίμηση της αντιοξειδωτικής τους ικανότητας με την εφαρμογή των μεθόδων ABTS, DPPH και FRAP. Η κυτταροτοξική, γενοτοξική και αντιγενοτοξική δράση των εκχυλισμάτων μελετήθηκε με την εφαρμογή των μεθόδων αποκλεισμού της χρωστικής κυανού του τρυπανίου (trypan blue exclusion assay), αναστολής της κυτταροκίνησης με τη χρήση κυτταροχαλασίνης-Β (Cytokinesis Block Micronucleus assay, CBMN assay) ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

The present thesis investigates (a) the cytotoxic, genotoxic and antigenotoxic properties of plant extracts from the Opuntia ficus-indica (L.) Mill. fruit’s peel and the aerial part of the Equisetum arvense L. obtained via the Soxhlet extraction method (b) the determination of their phytochemical composition by gas chromatography-mass spectrometry (GC-MS) and ultra high-performance liquid chromatography-mass spectrometry (UHPLC-MS) (c) the detection of minerals using inductively coupled plasma mass spectrometry (ICP-MS) and (d) the evaluation of their antioxidant activity via the ABTS, DPPH and FRAP assays. The cytotoxic, genotoxic and antigenotoxic activities of the extracts were evaluated via the trypan blue exclusion assay, the cytokinesis block micronucleus (CBMN) assay in culture of human lymphocytes in the presence and absence of metabolic activation system as well as the single cell gel electrophoresis (SCGE/Comet) assay on human lymphocytes. The results demonstrated cytotoxic p ...
περισσότερα
Η διατριβή είναι δεσμευμένη από τον συγγραφέα  (μέχρι και: 4/2025)
DOI
10.12681/eadd/56000
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/56000
ND
56000
Εναλλακτικός τίτλος
Investigation of the genotoxic and antigenotoxic activity of natural product extracts in in vitro conditions
Συγγραφέας
Δορμούσογλου, Μαργαρίτα (Πατρώνυμο: Αναστάσιος)
Ημερομηνία
2024
Ίδρυμα
Πανεπιστήμιο Πατρών. Σχολή Πολυτεχνική. Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος
Εξεταστική επιτροπή
Βλαστός Δημήτριος
Αντωνοπούλου Μαρία
Νταϊλιάνης Στέφανος
Λάμαρη Φωτεινή
Τσιάμης Γεώργιος
Δροσοπούλου Ελένη
Τριανταφυλλίδης Βασίλειος
Επιστημονικό πεδίο
Φυσικές ΕπιστήμεςΒιολογία ➨ Βιολογία, διεπιστημονική προσέγγιση
Φυσικές ΕπιστήμεςΓεωεπιστήμες και Επιστήμες Περιβάλλοντος ➨ Επιστήμες περιβάλλοντος
Λέξεις-κλειδιά
Φυτικά εκχυλίσματα; Εκχύλιση Soxhlet; Ανθρώπινα λεμφοκύτταρα; Αντιγενοτοξικότητα; Κυκλική οικονομία
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
εικ., πιν., χαρτ., σχημ., γραφ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.