Τροποποιημένα φίλτρα Kalman για την εκτίμηση κρυφών καταστάσεων με λογοκριμένες μετρήσεις

Περίληψη

Το πρώτο κεφάλαιο της παρούσας διατριβής εισάγει τον αναγνώστη στο πεδίο της έρευνας που αυτή πραγματεύεται. Παρατίθενται οι βασικές αρχές των στοχαστικών μοντέλων χώρου καταστάσεων και περιγράφονται μη γραμμικά μοντέλα που υπόκεινται σε λογοκρισία των μετρήσεων. Στο δεύτερο κεφάλαιο παρουσιάζεται μια συνοπτική περιγραφή των αποτελεσμάτων καιτης συνεισφοράς της παρούσας διατριβής στο σχετιζόμενο ερευνητικό πεδίο. Στο τρίτο κεφάλαιο προτείνεται το διορθωμένο Tobit Kalman φίλτρο για την εκτίμηση κρυφών καταστάσεων με λογοκριμένες πολυδιάστατες μετρήσεις. Υπολογίζονται οι ακριβείς πιθανότητες των μετρήσεων να ανήκουν εντός ή εκτός της λογοκριμένης περιοχής, καθώς και η ακριβής αναμενόμενη τιμή και ο πίνακας διασπορών-συνδιασπορών της λογοκριμένης μέτρησης. Εν συνεχεία, προτείνεται το προσαρμοσμένο Tobit Kalman φίλτρο, με μεταβαλλόμενα όρια λογοκρισίας σε κάθε χρονική στιγμή, για την αποθορυβοποίηση και βελτίωση του σήματος που λαμβάνεται από τον αισθητήρα Microsoft Kinect V2. Στο τέταρτο ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

The first chapter of the dissertation introduces the reader in the research field which is under study. The basic principles of stochastic state space models are presented and nonlinear models that are subject to measurement censorship are described. The second chapter presents a brief description of the results and describes the contribution of this dissertation to the relevant research field. In the third chapter, the corrected Tobit Kalman filter is proposed for hidden states estimation with censored multidimensional measurements. The exact probabilities of the measurements belonging to or outside the censored region are calculated, as well as the exact expected value and the variance-covariance matrix of the censored measurement. Next, the adaptive Tobit Kalman filter, with adaptive cesnoring limits at each time step, is proposed to denoise and improve the signal received from the sensor Microsoft Kinect V2. In the fourth chapter, a second way of calculating the moments, up to the ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/55987
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/55987
ND
55987
Εναλλακτικός τίτλος
Modified Kalman filters for hidden states estimations with censored measurements
Συγγραφέας
Λουμπόνιας, Κώστας (Πατρώνυμο: Σωτηράκης)
Ημερομηνία
2020
Ίδρυμα
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ). Σχολή Θετικών Επιστημών. Τμήμα Μαθηματικών. Τομέας Στατιστικής και Επιχειρησιακής Έρευνας
Εξεταστική επιτροπή
Τσακλίδης Γεώργιος
Παπαδοπούλου Αλεξάνδρα
Κουγιουμτζής Δημήτριος
Αφένδρας Γεώργιος
Ρίτσαρντσον-Καρώνη Χρυσηΐς
Καραμπετάκη Νικόλαος
Τσάντας Νικόλαος
Επιστημονικό πεδίο
Φυσικές ΕπιστήμεςΜαθηματικά ➨ Στατιστική και Πιθανότητες
Λέξεις-κλειδιά
Μοντέλο χώρου καταστάσεων; Φίλτρα Kalman; Λογοκριμένα τυχαία διανύσματα; Έγχωρμοι θόρυβοι
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
εικ., πιν., σχημ., γραφ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.