Οι ελευθερίες στις ανοιχτές θάλασσες κατά το διεθνές δίκαιο: εφαρμογή στον ημίκλειστο Μεσογειακό χώρο από τις οριοθετήσεις των Μεσογειακών κρατών

Περίληψη

Αφετηρία του ερευνητικού προβληματισμού γύρω από τον οποίο δομείται η παρούσα διατριβή υπήρξε ο σταδιακός περιορισμός των ανοιχτών θαλασσών. Από τα μέσα του 20ου αιώνα ο θαλάσσιος χώρος απέκτησε σταδιακά μεγαλύτερη σημασία ως πεδίο της διεθνούς πολιτικής, καθώς η εμφάνιση και ανάπτυξη νέων μορφών εκμετάλλευσης των θαλάσσιων και υποθαλάσσιων φυσικών πόρων σε συνδυασμό με την κωδικοποίηση του δικαίου της θάλασσας, ώθησαν τα παράκτια κράτη στο να επιδιώξουν την επέκταση της θαλάσσιας δικαιοδοσίας τους. Μαζί όμως με τα πρώτα σύγχρονα θαλάσσια σύνορα ανέκυψαν και οι πρώτες διεθνείς διαφορές γύρω από την οριοθέτηση του θαλάσσιου χώρου. Στη Μεσόγειο, που τα δικαιώματα (entitlements) των παράκτιων κρατών σε θαλάσσιες ζώνες αλληλεπικαλύπτονται, επιβάλλεται η οριοθέτηση των θαλασσίων ζωνών είτε μέσω της σύναψης συμφωνιών οριοθέτησης είτε μέσω της διαμεσολάβησης διεθνών δικαιοδοτικών οργάνων. Ωστόσο η εφαρμογή των λύσεων αυτών δεν είναι πάντοτε εφικτή, με αποτέλεσμα να υφίσταται πλήθος διαφορών σ ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

The starting point of the present dissertation was the reflection upon the gradual restriction of the High Seas. Since the middle of the 20th century, maritime space gradually acquired greater importance as a field of international politics. The development of new forms of exploitation of marine and submarine natural resources together with the codification of the Law of the Sea prompted coastal states to seek the expansion of their maritime jurisdiction, a fact that also ignited the first international disputes over the delimitation of the maritime space.In the Mediterranean Sea, where the entitlements of coastal states in maritime zones overlap, it is necessary to delimit the maritime zones either via the conclusion of delimitation agreements or through the mediation of international justice. However, the implementation of the above-mentioned solutions is not always feasible, leading to numerous disputes regarding the limits of maritime zones.The present thesis aims at understanding ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

Il punto di partenza di questa dissertazione è stato il progressivo contenimento dell'alto mare. A partire dalla metà del 20° secolo, lo spazio marittimo è diventato via via più importante come campo della politica internazionale. Nuove forme di sfruttamento delle risorse naturali marine e sottomarine sono emerse assieme alla codificazione del diritto del mare. In effetto gli stati costieri sono spinti a perseguire l'estensione della loro giurisdizione marittima. Tuttavia, insieme ai primi confini marittimi moderni, sorsero le prime differenze internazionali sulla delimitazione delle zone maritime. Nel Mediterraneo, dove i diritti degli Stati costieri si sovrappongono nelle zone marittime, la delimitazione delle ultime è richiesta o attraverso la conclusione di accordi di delimitazione o attraverso la mediazione di tribunali internazionali. Comunque, l'attuazione di queste soluzioni non è sempre possibile. Il risultato è che esistono differenze per quanto riguarda i confini delle z ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/51624
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/51624
ND
51624
Εναλλακτικός τίτλος
High seas freedoms under international law: application to the semi-enclosed Mediterranean area by the maritime delimitations of Mediterranean states
Le libertà dell'alto mare ai sensi del diritto internazionale: applicazione all'area mediterranea semichiusa dalle delimitazioni maritime degli stati mediterranei
Συγγραφέας
Ζιώγας, Αλέξης του Δημήτριος
Ημερομηνία
2022
Ίδρυμα
Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών. Τμήμα Μεσογειακών Σπουδών
Εξεταστική επιτροπή
Σεϊμένης Ιωάννης
Τσάλτας Γρηγόριος
Σιούσιουρας Πέτρος
Στριμπής Ιωάννης
Ντάλης Σωτήριος
Μαρής Γεώργιος
Σαρηγιαννίδης Μιλτιάδης
Επιστημονικό πεδίο
Κοινωνικές ΕπιστήμεςΠολιτικές Επιστήμες ➨ Διεθνείς σχέσεις
Κοινωνικές ΕπιστήμεςΝομική Επιστήμη ➨ Νομική επιστήμη, διεπιστημονική προσέγγιση
Λέξεις-κλειδιά
Μεσόγειος; Θαλάσσιες οριοθετήσεις; Ανοιχτή θάλασσα; Διεθνές δίκαιο; Διεθνείς σχέσεις
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
εικ., πιν., χαρτ., γραφ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)