Πόλεις - λιμάνια της Μαύρης Θάλασσας: παλιοί εμπορικοί δρόμοι (19ος - 20ος αιώνας) και σύγχρονα εμπορικά δίκτυα

Περίληψη

Η διαδακτορική διατριβή με τίτλο “Πόλεις – Λιμάνια της Μαύρης Θάλασσας: παλιοί εμπορικοί δρόμοι (19ος – 20ος αιώνας) και σύγχρονα εμπορικά δίκτυα” εστιάζει στην περιοχή του Εύξεινου Πόντου επικεντρώνοντας στο ρόλο και την εξέλιξη των πόλεων – λιμανιών του. Η περιοχή γύρω από τη Μαύρη Θάλασσα αποτελεί επίκεντρο μιας βιώσιμης ανάπτυξης και συνεργασίας των διαφορετικών εθνικών ταυτοτήτων και λειτουργεί ως γέφυρα επικοινωνίας και κινητικότητας ανθρώπων, εμπορευμάτων και κεφαλαίων. Στην προοπτική αυτή, ο ρόλος των πόλεων-λιμανιών της ως πύλες και κέντρα υποδοχής είναι καταλυτικός. Έτσι κρίθηκε αναγκαίο και τέθηκε ως κεντρικός σκοπός της έρευνας η σε βάθος μελέτη του ρόλου αυτού, εξετάζοντας παράλληλα την εξέλιξη των πόλεων-λιμανιών μέσα στο χρόνο και τη διαδικασία αστικοποίησής τους. Ωστόσο, θα ήταν αδόκιμο να μελετηθεί η περιοχή γύρω από τη Μαύρη Θάλασσα μεμονωμένα, χωρίς παράλληλα να εξετασθεί και η εξελικτική πορεία της Νοτιοανατολικής Ευρώπης. Οι δυο περιοχές εντάσσονται σε ένα κοινό ευ ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

The dissertation thesis entitled "Black Sea port cities : The old trade routes (19th - 20th century) and the current business networks" focuses on the Black Sea region and the role and development of its port-cities. The area surrounding the Black Sea constitutes the center of sustainable development and cooperation of different national identities and acts as a communication and mobility bridge of people, goods and capital. In this perspective, its port-cities role as gateways and reception centers is crucial. Thus, it was considered necessary for the author to set as the central purpose of the research the in-depth study of this role, examining at the same time the port-cities development over time and the process of their urbanization. However, it would be misplaced to study the area around the Black Sea individually, without examining at the same time the evolutionary course of Southeastern Europe. The two regions accede to a common wider geographical context, develop common featur ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/48723
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/48723
ND
48723
Εναλλακτικός τίτλος
Black Sea port cities: the old trade routes (19th - 20th century) and the current business networks
Συγγραφέας
Λυρατζοπούλου, Δόμνα του Νικόλαος
Ημερομηνία
2020
Ίδρυμα
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ). Σχολή Νομικών Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών. Τμήμα Οικονομικών Επιστημών
Εξεταστική επιτροπή
Ζαρωτιάδης Γρηγόριος
Κατρακυλίδης Κωνσταντίνος
Σιδηρόπουλος Μωυσής
Βαρσακέλης Νικόλαος
Κωστοπούλου Στυλιανή
Μάρδας Δημήτριος
Αντωνίου Γεώργιος
Επιστημονικό πεδίο
Κοινωνικές ΕπιστήμεςΟικονομικά και Επιχειρήσεις ➨ Οικονομικά
Κοινωνικές ΕπιστήμεςΠολιτικές Επιστήμες ➨ Διεθνείς σχέσεις
Κοινωνικές ΕπιστήμεςΚοινωνική και Οικονομική Γεωγραφία ➨ Μελέτες περιοχών
Λέξεις-κλειδιά
Μαύρη Θάλασσα; Οικονομική και πολιτική ανάπτυξη; Περιφερειακή κοινωνικοοικονομική συνεργασία
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
190 σ., πιν., γραφ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)