Διερεύνηση της ψυχικής ανθεκτικότητας μαθητών/τριών και εκπαιδευτικών σε συνάρτηση με την περίοδο της τηλεκπαίδευσης και τη σχέση μαθητή-εκπαιδευτικού

Περίληψη

Η παρούσα διατριβή ανήκει στον κλάδο της Εκπαιδευτικής Ψυχολογίας. Συγκεκριμένα, εξετάζει το ζήτημα της ψυχικής ανθεκτικότητας θεωρητικά και ερευνητικά και καταλήγει σε συγκεκριμένα αποτελέσματα και εκπαιδευτικές προεκτάσεις σχετικά με το σχολικό συγκείμενο.Αρχικά, εξετάζει την πορεία της έννοιας στον χρόνο, βασικές έρευνες που σηματοδότησαν και διαμόρφωσαν τη μελέτη της συγκεκριμένης έννοιας και τέλος, διερευνά την ψυχική ανθεκτικότητα σε σχέση με τον εκπαιδευτικό και τη σχέση εκπαιδευτικού-μαθητή. Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στη σημασία της ψυχικής ανθεκτικότητας των μαθητών στην περίοδο της πανδημίας covid-19 η οποία έθεσε ένα νέο και σημαντικό πρόβλημα σε ολόκληρη την ανθρωπότητα. Σε ερευνητικό επίπεδο, χρησιμοποιήθηκαν στοιχεία και μέθοδοι ποιοτικής και ποσοτικής έρευνας. Η ποσοτική έρευνα συμπεριέλαβε 576 μαθητές από 18 σχολεία του νομού Ηρακλείου αλλά και 58 εκπαιδευτικούς. Οι μαθητές απάντησαν σε ερωτηματολόγια αυτοαναφοράς σχετικά με την ψυχική τους ανθεκτικότητα, τη σχέση με ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

The following overview is a doctoral thesis in the field of Educational Psychology. Specifically, it examines the issue of resilience theoretically and research-wise and concludes with specific results and educational implications regarding the school context. First, it examines the formation of the concept over time, basic research that marked and shaped the study of the specific concept, and finally, it explores resilience in relation to the teacher’s resilience and the teacher-student relationship. Special mention is made of the importance of the resilience of students in the period of the covid-19 pandemic, which posed a new and important problem to all of humanity. At the research level, data and methods from both qualitative and quantitative research were used. The quantitative research included 576 students from various schools of the prefecture of Heraklion as well as their teachers. The students answered self-report questionnaires about their resilience, the relationship with ...
περισσότερα
Η διατριβή είναι δεσμευμένη από τον συγγραφέα  (μέχρι και: 2/2025)
DOI
10.12681/eadd/55879
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/55879
ND
55879
Εναλλακτικός τίτλος
Investigation of students' and teachers' resilience in relation to the period of distance learning and the student-teacher relationship
Συγγραφέας
Μπερτσιά, Βασιλική (Πατρώνυμο: Κωνσταντίνος)
Ημερομηνία
2024
Ίδρυμα
Πανεπιστήμιο Πατρών. Σχολή Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών. Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης και της Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία
Εξεταστική επιτροπή
Πούλου Μαρία
Κουρκούτας Ηλίας
Δημάκος Ιωάννης
Τσεσμελή Στυλιανή
Παναγιωτοπούλου Πετρούλα
Ράικου Αναστασία
Δόικου Μάρω
Επιστημονικό πεδίο
Κοινωνικές ΕπιστήμεςΕκπαίδευση ➨ Εκπαίδευση, άλλοι τομείς
Λέξεις-κλειδιά
Ψυχική ανθεκτικότητα; Σχολείο; Σχέση με εκπαιδευτικό
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
πιν., σχημ., γραφ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.